Simon Leistra

Simon richt zijn onderzoek op het activeren van schoolgaande jongeren tussen de 12 en 18 jaar om meer te gaan sporten en bewegen. Met name jongeren uit het vmbo vallen onder deze doelgroep. Simon kijkt naar manieren om het aantal sport- en beweegmomenten gedurende de dag uit te breiden. Hierbij wordt ingezet op interventies gericht op de jongeren zelf, het curriculum van de school, de omgeving en het beleid. Het doel van zijn onderzoek is om effectieve interventies te ontwikkelen en aanbevelingen te doen voor het bevorderen van sport en beweging onder schoolgaande jongeren. Simon wil hierdoor bijdragen aan hun fysieke en mentale gezondheid en te zorgen voor een gezondere en actievere samenleving. 

Simon Leistra.jpg

Contact

Publicaties