Sanne Visser, PhD

Sanne Visser is een onderwijskundige en demograaf met veel interesse in intergenerationele aspecten van ongelijkheid. Binnen het huidige onderzoeksprogramma Tijd voor Toekomst staat Sanne voor een preventief programma in het doorbreken van ongelijkheid. Dit programma heeft de ambitie om alle kinderen een verrijkte en verlengde schooldag aan te bieden waarin brede talentontwikkeling centraal staat. De Hanzehogeschool monitort het proces van implementatie, de ervaringen met het programma en de impact van het programma.

Sanne Visser

Contact