Onderzoeks­project NEST ontvangt Erasmus+ subsidie

  • Nieuws
NEST

NEST is een Erasmus+ project dat onlangs een subsidie toegezegd heeft gekregen van 1,5 miljoen. Slechts 25 van de 366 ingediende projecten hebben een subsidie gekregen vanuit Erasmus+. NEST gaat van start in mei 2023 zal drie jaar duren.

Gezondheid is een fundamenteel recht. Daarom staat een gezonde levensstijl hoog op de Europese agenda. Toch is het een complexe uitdaging die vereist dat de gefragmenteerde gezondheidssector wordt doorbroken. Om gezondheid voor iedereen te bereiken, is afgestemde samenwerking van vitaal belang. Dit geldt op zowel systeem- als op individueel niveau. Hier gaat NEST een rol in spelen.

NEST (Co-Creating a NEw Form of Governance in Societal Transition for Healthy Living) heeft als doel om lokale gemeenschappen te versterken met sociale innovaties voor een gezonde samenleving. Hiervoor co-creëert de NEST Innovation Alliance een nieuwe vorm van een sociaal innovatie-ecosysteem dat fungeert als een duurzaam middel voor maatschappelijke transities en toegenomen capaciteit in de kennisontwikkeling richting een gezonde leefstijl.

Tien partners uit zes landen plus een Europees netwerkpartner uit hoger onderwijs, VET, onderzoek- en bedrijfsleven stellen hiervoor twee belangrijke leerdoelen: Hoe positioneer en organiseer je een sociaal innovatie-ecosysteem duurzaam in langdurige maatschappelijke transities? En hoe groei en behoud je de kennis en collectieve betrokkenheid van diverse belanghebbenden bij gezond leven in sociaal innovatie-ecosystemen?

Praktijkgemeenschappen 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, worden er vier internationale praktijkgemeenschappen geïmplementeerd over:

  • de ontwikkeling van sociale bedrijven;
  • betrokken gemeenschapswetenschap;
  • reflexieve monitoring;
  • kenniscreatie.

Hiermee wordt er inzicht verkregen in geschikte bestuurs- en leiderschapsstructuren, over het opbouwen van betrokkenheid en capaciteit om duurzaam te blijven, en over innovatieve oplossingen voor transformerend leren. Deze inzichten leiden tot een blauwdruk van een Sociaal Innovatie-Ecosysteem voor Gezond Leven (SIEHL) met effectieve bestuurs- en duurzame implementatiestrategieën, plus educatieve cursussen voor change agents. Een uniek kenmerk is dat we ons leren in SIEHL verankeren met bestaande onderwijsstructuren. Dit zorgt voor een grotere capaciteit van onderwijsinstellingen om samen met socio-economische belanghebbenden te co-creëren naar een quintuple helix. Dit leidt uiteindelijk tot meer innovatieve en duurzame oplossingen voor gezond leven in lokale gemeenschappen en een gezondere en veerkrachtigere samenleving in Europa.

Over NEST

NEST is een Erasmus+ project dat van start gaat in mei 2023 en drie jaar zal duren, vanuit de organisatie heeft dit project een subsidie toegekend gekregen van 1,5 miljoen euro. Binnen het Centre of Expertise Healthy Ageing valt dit project onder het thema Gezonde Leefstijl & Leefomgeving. NEST is een samenwerking met 10 (Europese) partners.