Eigen regie en samen­redzaamheid

  • Onderzoeksproject
Informeel groepswerk in Forum 2022.jpg

​Eigen regie en samenredzaamheid van oudere patiënten en hun familieleden: op weg naar een 'collaborative practice'.

Demografische veranderingen zoals vergrijzing leiden tot een toenemende vraag naar zorg en tevens tot toenemende complexiteit van zorg. Tegelijkertijd is er sprake van teruglopende beschikbaarheid van zorgpersoneel. Overheidsbeleid is er dan ook opgericht om ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te beperken en de zorg voor ouderen en chronisch zieken zo dicht mogelijk bij huis te laten plaatsvinden, primair met ondersteuning van familie en naasten en indien nodig aangevuld met zorgprofessionals. Voor zorgprofessionals betekent dit dat hoge eisen worden gesteld aan communicatie en samenwerking in de driehoek patiënt, familie en zorgprofessionals. De World Health Organization spreekt in dit kader ook wel van ‘collaborative practice’.

​Eigen regie en samenredzaamheid van oudere patiënten en hun familieleden: op weg naar een 'collaborative practice'

Het doel van het promotieonderzoek is te onderzoeken op welke wijze communicatie en samenwerking in de driehoek patiënt, familie en zorgprofessionals, tijdens een ziekenhuisopname het beste vorm kan worden gegeven.

Bekijk hier al onze publicaties

Inhoud onderzoek

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Sport en Gezondheid