Who cares?

  • Onderzoeksproject
Who cares.jpg

Door de participatiemaatschappij wordt er een groter beroep gedaan op de naaste omgeving van chronisch zieke patiënten. Ook kinderen en jongeren kunnen te maken krijgen met toenemende druk wanneer zij opgroeien in een gezin met een chronisch ziek gezinslid. Op dit moment is er nog weinig onderzoek gedaan naar deze specifieke doelgroep en zijn er ook nog geen evidence-based interventies om deze groep te ondersteunen. Met het project Who Cares? willen we aandacht vragen voor deze doelgroep en onderzoeken wat de impact is van het opgroeien met een chronisch ziek gezinslid en aan welke interventies deze groep behoefte heeft.

Vraagstelling

Welke signalerende (diagnostische) en interveniërende activiteiten onderneemt de wijkverpleegkundige bij jongeren tussen de 12 en 24 jaar die opgroeien met een chronisch ziek gezinslid en welke verpleegkundige activiteiten zijn nodig of wenselijk in het kader van preventie en ondersteuning van problemen bij deze jongeren?

Doel

Het doel van dit onderzoek is om de doelgroep, jongeren die opgroeien met een chronisch ziek gezinslid, op een wetenschappelijke manier in kaart te brengen. Hoe ondervinden zij hun thuissituatie, lopen ze ergens tegenaan, hebben ze hulp nodig en welke interventies kunnen deze jongeren ondersteunen? Daarnaast willen we ook de rol van hulpverleners (met name de wijkverpleegkundige) onderzoeken zodat deze kan aansluiten bij de behoeften van deze jongeren.

Onderzoeksresultaten

Students growing up with a chronically ill family member; a survey on experienced consequences, background characteristics, and risk factors. Jongeren die opgroeien met een chronisch ziek gezinslid die een psychische stoornis heeft hebben meer kans om problemen te ervaren dan jongeren die opgroeien met een somatisch ziek gezinslid. Verwachte onderzoeksresultaten zijn de beschrijving van de impact van het opgroeien met een chronisch ziek gezinslid en de behoeften van deze jongeren.

Impact en publicaties

Met dit onderzoek kunnen professionals in de zorg en in het onderwijs maar ook de overheid beter aansluiten bij deze kwetsbare groep jongeren.

Students growing up with a chronically ill family member; a survey on experienced consequences, background characteristics and risk factors: Hinke van der Werff, Marie Louise Luttik, Wolter Paans e.a.

Experiences of Dutch students growing up with a family member with a chronic illness: A qualitative study: Hinke van der Werff, Marie Louise Luttik, Wolter Paans e.a.