Paramedische richtlijnen kwetsbare ouderen

  • Nieuws
HAN3505_NWB_fotografie healthy ageing_1200x600_02_AK.jpg

Het aantal mensen met een leeftijd boven de 80 stijgt snel in Nederland. Naar verwachting zal deze groep groeien van ruim 800 duizend naar 1.5 tot 2.6 miljoen. Door deze vergrijzing zal ook het aantal kwetsbare ouderen toenemen.

Met deze groei aan kwetsbare ouderen, komt er ook een groei aan mensen die een complexe zorgbehoefte hebben. Een paramedische richtlijn voor kwetsbare ouderen is van groot belang om adequaat integrale zorg te kunnen bieden aan deze groeiende groep mensen.

Deze richtlijn heeft als doel om met praktische aanbevelingen de paramedische zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren en de samenwerking tussen zorgprofessionals te optimaliseren. Het bestaat uit evidence-based aanbevelingen die paramedici ondersteunen bij het signaleren van kwetsbaarheid en klinische besluitvorming. Daarnaast kan het ook gebruikt worden bij de totstandkoming van behandelplannen, het geven van de juiste zorg en behandelingen en de interdisciplinaire samenwerking die hierbij nodig is. Dit allemaal om de kwetsbaarheid van ouderen te verminderen en de gezondheidsuitkomsten bij deze groep ouderen te verbeteren. 

Lees hier de complete richtlijnen

Webinar Paramedische richtlijnen kwetsbare ouderen

Op donderdag 27 juni wordt een gratis webinar aangeboden over deze richtlijn. Tijdens de webinar wordt aan de hand van een patiëntcursus de richtlijn doorlopen en worden aanbevelingen benadrukt. De webinar is van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Wil je de webinar bijwonen?

Kijk hier voor meer informatie