Kennisclips voor studenten om te leren over mensen met een verstandelijke beperking

  • Nieuws
IWP Gezond leven van mensen met een verstandelijke beperking

De aanvraag ‘Kennisclips: Mensen met een verstandelijke beperking zichtbaar in onderwijs!’ is gehonoreerd door ZonMw.

Studenten hebben aangegeven dat ze op meerdere momenten en manieren en vanaf het begin van hun opleiding, willen kennismaken met en leren over én met mensen met een verstandelijke beperking. We zijn daarom blij dat we het komende jaar kennisclips kunnen gaan ontwikkelen om tegemoet te komen aan deze behoefte van de studenten. Hierdoor maken meer studenten kennis met de doelgroep en kunnen ze geïnformeerd een opleidingsrichting kiezen richting zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. De kennisclips gaan toekomstige professionals helpen om al vroeg in hun opleiding kennis en vaardigheden op te doen in het werken met mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en betrokken professionals en zorgorganisaties. Zo komen zij beter toegerust de arbeidsmarkt op. De kennisclips zullen kennis voor een grote groep studenten toegankelijk maken en docenten kunnen praktijkkennis opdoen.

Binnen dit project werken we samen met: 1) professionals en ervaringsdeskundigen van ’s Heeren Loo en Cosis; 2) docenten en studenten van de Hanze; 3) klankbordgroep vanuit de Rijkuniversiteit Groningen en het Alfa-college.

Vanuit de Hanze zijn daarnaast met verschillende partners andere onderwijsvormen ontwikkeld om professionals op de complexe zorgvraagstukken in de praktijk voor te bereiden. Lees hier meer.

Masterclass 'Gezond leven met een beperking: gewoon, gemakkelijk, leuk en lekker?!' 

Met behulp van een kleine subsidie vanuit ZonMw heeft de Hanze samen met zorgorganisatie Cosis een korte film en een bijbehorende masterclass gemaakt met een ervaringsdeskundige met lichte verstandelijke beperking van Cosis. Hierin laat de ervaringsdeskundige zien wat gezonde leefstijl voor haar betekent en hoe toekomstige begeleiders en behandelaren kunnen aansluiten bij wat zij nodig heeft. Dit jaar wordt deze masterclass opnieuw gegeven en wordt er aandacht besteed aan gezond leven voor mensen met een lichte en (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de rol van de zorgverlener. De masterclass is interprofessioneel en interactief opgezet. Lees hier verder en voor het filmpje klik hier.

Klik hier voor meer informatie over en aanmelden voor de masterclass

Minor Versterken van Healthy Ageing van mensen met een verstandelijke beperking


Wil jij gaan werken met mensen met een verstandelijke beperking? Ben je benieuwd hoe jij hen kunt helpen om gezond ouder te worden? En wil jij je hier samen met studenten van andere opleidingen in verdiepen? Kies dan voor de minor ’Versterken van Healthy Ageing bij mensen met een verstandelijke beperking’. Deze minor is interprofessioneel en toegankelijk voor mbo-, hbo- en wo studenten.

Klik hier voor meer informatie over de minor

Contact