Hanze breidt onderwijs uit met focus op werken met mensen met EMB

  • Nieuws
Samen ontwikkelen

De Hanze breidt haar onderwijs uit om studenten beter voor te bereiden op het werken met mensen die zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB) hebben. Dankzij een subsidie vanuit het Comeniusprogramma Senior Fellows 2024, ontwikkelt de Hanze, in samenwerking met de Academische Werkplaats EMB, kenniskringen die startende professionals beter voorbereiden op de zorg voor deze doelgroep.

Mensen met EMB hebben intensieve ondersteuning nodig voor al hun dagelijkse activiteiten. Dit vraagt om professionals die bekwaam zijn in het interpreteren van non-verbale communicatie, het in kaart brengen van ontwikkelingsbehoeften en het ondersteunen van complexe gezondheidsproblemen. Daarom is het essentieel dat disciplines zoals verpleegkunde, sociaal werk, toegepaste psychologie, paramedische zorg, maatschappelijke zorg en orthopedagogiek samenwerken.

Op dit moment vinden studenten het moeilijk om bewust te kiezen voor een carrière in de zorg voor mensen met EMB. Vaak krijgen ze tijdens hun studie weinig kansen om deze mensen te leren kennen en hebben ze een vertekend beeld van wat het werk inhoudt. Hierdoor voelen ze zich niet aangetrokken tot deze doelgroep en missen ze de nodige kennis als ze toch in deze sector gaan werken. Dit leidt tot personeelstekorten en hoge verloopcijfers, wat de kwaliteit van zorg vermindert.

Om studenten niet alleen enthousiast te maken voor de zorg voor mensen met EMB, maar ook om hen beter voor te bereiden, moet er eerder en meer aandacht aan deze doelgroep besteed worden binnen de opleidingen. Daarom start in augustus 2024 het project "Samen Ontwikkelen: Kenniscirkels ter Ondersteuning van Mensen met een (Zeer) Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperking."

In deze kenniscirkels werken studenten van verschillende zorgopleidingen uit MBO, HBO en WO samen aan vraagstukken rondom mensen met EMB. Dit biedt een win-winsituatie voor zowel het onderwijs, de zorgpraktijk als de wetenschap. Studenten doen vanaf het begin van hun opleiding ervaring op en worden beter voorbereid op complexe zorgvraagstukken, wat helpt om toekomstige personeelstekorten te verminderen.

Meer weten over dit project? Klik hier!

Contact

Interessegebieden

  • Gezondheid en Sport