Ontwikkelen van interprofes­sionele identiteit van zorgprofes­sionals

  • Onderzoeksproject
Ontwikkelen van interprofessionele identiteit van de zorgprofessional

Steeds minder vraagstukken in zorg en welzijn kunnen door één enkele professional worden ‘behandeld’. Het wordt steeds belangrijker dat professionals van meerdere disciplines, samen met de client nadenken over de wenselijke zorg en deze samen invullen. Een sterke professionele en interprofessionele identiteit zijn daarbij van belang. Er is nog weinig bekend over onderwijsvormen die succesvol bijdragen aan de ontwikkeling van de professionele en interprofessionele identiteiten van de zorgprofessional.

Een belangrijke functie van onderwijs is het bijdragen aan de professionele ontwikkeling van (overwegend) jong volwassenen. Door het socialisatieproces tijdens de opleiding, kan een band ontstaan met de eigen beroepsgroep en mogelijk met andere beroepsgroepen. Deze uit zich in een gevoel van gedeelde opvattingen, er bij te horen en je verbinden aan de beroepsgroep. Er ontstaat dan een professionele (identificatie met eigen beroepsgroep) en interprofessionele identiteit (identificatie met lidmaatschap van een team met meerdere disciplines). Deze identiteiten zijn voorspellers van gedrag. Een sterke identiteit draagt onder meer bij aan de kwaliteit van de zorgverlening en het werkplezier.

Door onder meer veranderingen in het zorgstelsel, complexere zorgvragen op meerdere domeinen en maatschappelijke opvattingen over de rol van de client bij besluitvorming, wordt interprofessionele samenwerking steeds belangrijker. Deze samenwerking verloopt beter wanneer professionals zich verbonden voelen met het team met meerdere disciplines (over een sterke interprofessionele identiteit beschikken). Deze interprofessionele identiteit kan alleen ontstaan als duidelijk is wat de professional uniek kan bijdragen aan het interprofessionele team (over een duidelijke professionele identiteit beschikt).

Onderzoek

Onze mensen

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding