Dieet­begeleiding van cliënten met (risico op) ondervoeding

  • Onderzoeksproject
Dieetbegeleiding van cliënten met (risico op) ondervoeding

Diëtistische begeleiding is een cruciaal onderdeel van de dieetbehandeling van (risico op) ondervoeding. Echter, weinig is bekend over de rol van diëtistische begeleiding binnen de dieetbehandeling van ondervoede cliënten. Dit promotieonderzoek richt zich op deze kennislacune door het verhelderen van factoren die zorgen voor (in)effectieve diëtistische begeleiding. Vervolgens wordt onderzocht hoe kennis van deze factoren kan worden gebruikt in de praktijk.

Bij ondervoeding krijgt het lichaam te weinig energie en voedingsstoffen binnen, waaronder eiwitten. Een nadelig gevolg is onder andere afbraak van spieren, wat resulteert in belemmeringen in het dagelijks leven en tot verminderd herstel van ziekte. Gemiddeld is één op de vijf patiënten in Nederlandse ziekenhuizen, zorginstellingen en de thuiszorg ondervoed.

Om de effectiviteit van de dieetbehandeling te verbeteren lijkt de diëtistische begeleiding een belangrijk aangrijpingspunt te zijn. Belangrijke onderdelen van diëtistische begeleiding zijn onder meer effectief communiceren, begeleiden naar gedragsverandering en het didactisch overbrengen van informatie. Echter, weinig is bekend over de rol van de diëtistische begeleiding binnen de dieetbehandeling van ondervoeding. Meer in het algemeen weten we niet precies welke (combinatie van) factoren in de begeleiding zorgen voor een verbetering in dieetbehandelingsuitkomsten. Daarom richt dit onderzoek zich op het inzichtelijk maken van de factoren die zorgen voor een effectieve diëtistische begeleiding. Op deze manier wordt beoogd de dieetbehandeling van cliënten met (risico op) ondervoeding te verbeteren. 

Onderzoek

Team