Dr. Wim Krijnen

Via het lectoraat Analysetechnieken voor Praktijk Onderzoek wil Wim Krijnen een brug slaan tussen wiskundige en toegepaste statistiek via de programmeertaal R. Krijnen doet dit in nauwe samenwerking met praktijkwetenschappers die de verbinding vormen met professionals uit het werkveld. De samenwerking met onderzoekers binnen en buiten de Hanzehogeschool Groningen biedt interessante uitdagingen en verdieping op verbeterprocessen voor professionals in de zorg. Het blijft boeiend om met moderne technieken inzicht te bieden op relevante onderzoeksvragen met een directe impact voor patiĆ«nten. Wim Krijnen is in 1993 gepromoveerd op werk naar data analyse technieken binnen de psychometrie. Sindsdien heeft hij ook via zijn werk aan de Rijksuniversiteit Groningen bijgedragen aan veel wetenschappelijke publicaties waarbij toegepaste statistiek en data analyse een belangrijke rol spelen. 

Wim Krijnen

Dr. Wim Krijnen, lector Analysetechnieken voor Praktijkgericht Onderzoek

Screenshot Wim Krijnen film.png

lector Analysetechnieken voor Praktijkgericht Onderzoek, Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing

Contact

Publicaties