'Je loopt als student niet mee, maar bent zelf aan zet'

  • Onderwijsproject
Leerafdeling verpleegkunde

Leren samenwerken, verantwoordelijk zijn voor je eigen patiënten en nieuwe kennis ontwikkelen. Onze leerafdeling binnen Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag biedt studenten een unieke kennismaking met de revalidatiezorg. Margriet Bremer, student Verpleegkunde: ‘Deze leeromgeving is een enorme boost voor je ontwikkeling.

Revalidatie Friesland biedt complexe zorg aan mensen die revalideren na ziekte, ongeval of een aandoening. Sinds 2019 wordt één van de afdelingen mede gerund door studenten en docenten van de Hanzehogeschool. Samen met professionals van Revalidatie Friesland vormen ze een eigen leerafdeling. Een unieke plek om het vak te leren en met elkaar de revalidatiezorg te verbeteren.

Over je vakgebied heen kijken

Van fysiotherapie, verpleegkunde tot logopedie en facilitymanagement. Binnen de leerafdeling vormen studenten van diverse zorg- en welzijnsopleidingen twintig weken lang een zelfstandig behandelteam. Docent Lourens van der Weerd: ‘Je wordt als stagiair niet aan één specialist gekoppeld, maar leert juist in teamverband werken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken én te ervaren hoe zo’n afdeling reilt en zeilt.’

Van elkaar leren

Die interprofessionele samenwerking is belangrijk voor de ontwikkeling van de zorgprofessional van de toekomst. Lourens: ‘Denk aan de student verpleegkunde die met de student logopedie nadenkt over de behandeling van het slikprobleem van een patiënt. Of de ergotherapeut en de fysiotherapeut die sparren over hoe ze de handcoördinatie van een patiënt kunnen verbeteren. Samen zie je meer, kom je tot betere oplossingen en kun je meer betekenen voor patiënten.’

Verantwoordelijkheid

‘Bijzonder is de verantwoordelijkheid die je krijgt’, vertel Margriet Bremer, zij liep stage op de leerafdeling. ‘Rond week tien ga je met je team de afdeling zelfstandig runnen – en ben je verantwoordelijk voor patiënten. Je kunt natuurlijk altijd terugvallen op de zorgprofessionals, maar je krijgt wel de regie en bent betrokken bij álle besluiten en behandeling. Je krijgt de ruimte om je ideeën en observaties te delen en wordt hierin serieus genomen. Je loopt niet mee, maar bent zelf aan zet. Ontzettend leerzaam.’

Inspirerend

Ook bij Revalidatie Friesland zijn ze te spreken over de samenwerking. Zo werkt fysiotherapeut Tineke van der Schaaf binnen de leerafdeling nauw samen met de studenten van de Hanze. ‘Je ziet studenten in korte tijd enorm groeien in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Maar, hun inbreng inspireert mij ook. Ze brengen enthousiasme én een open blik op het revalidatieproces met zich mee. Dit zorgt geregeld voor nieuwe inzichten. En niet onbelangrijk, ook onze revalidanten reageren positief op de studenten.’

Kennisontwikkeling

De leeromgeving brengt onderwijs en praktijk dichter bij elkaar, maar draagt ook bij aan kennisontwikkeling. Lourens: ‘We doen hier ook volop onderzoek. Bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van Shared Decision Making: hierbij nemen patiënt en zorgverlener samen besluiten over de zorg. Of naar de optimale inrichting van de beweegtuin in het revalidatiecentrum. En ik leer zelf ook, hè. Ik trek het uniform aan om mee te lopen. Zo doe je nieuwe inzichten op die je in je onderwijs weer kunt verwerken.’