Ontwikkel je tot een breed opgeleide verpleegkundige; verbindend, innovatief en praktisch

 • Bachelor
 • Voltijd
Academie voor Verpleegkunde, student met patient in rolstoel

Verpleegkunde (HBO-V)

Niveau
bachelor
Vorm
voltijd
Duur
4 jaren
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Bachelor of Science
Credits
240 ECTS
Startmaanden
Start: september
 • Sport en Gezondheid
 • Gedrag en Maatschappij

Bij de opleiding Verpleegkunde (HBO-V) leer je zorg te verlenen in complexe situaties waarbij het altijd gaat om de zorgvrager in zijn sociale context. Je leert het verpleegkundig beroep in al zijn dimensies kennen en je maakt je de verschillende rollen van verpleegkundige eigen.

Projecten

Uniek aan ons onderwijs is dat je tijdens je studie met het werkveld, onderzoekers en andere studenten samenwerkt aan projecten. Zo werk je aan echte opdrachten en draag je bij aan concrete oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Wij zijn Verpleegkunde (HBO-V)

Sla over
 • Johan van Wieren

  Hogeschooldocent

  Academie voor Verpleegkunde - Johan van Wieren
 • Nadine Bovee

  Docent

  Acadamie Verpleegkunde - Nadine Bovee
 • Margreet Hummel

  Docent

  Academie voor Verpleegkunde - Margreet Hummel
 • Lourens van der Weerd

  Docent/ Onderzoeker

  Acadamie Verpleegkunde - Lourens van der Weerd
 • Alla Galstyan

  Docent/ Onderzoeker

  Acadamie Verpleegkunde - Alla Galstyan
 • Christien de Jong

  Docent en Regisseur SLB-bureau

  Acadamie Verpleegkunde - Christien de Jong

Over deze studie

Overal waar zorg wordt verleend, zijn verpleegkundigen werkzaam. Zij spelen een centrale rol in de gezondheidszorg. Naast zorgverlening, leveren verpleegkundigen een belangrijk aandeel in preventie door te voorkomen dat gezonde en kwetsbare mensen ziek worden.

Bij de opleiding hbo-Verpleegkunde word je breed opgeleid. Je leert het verpleegkundig beroep in al zijn dimensies kennen en je maakt je de verschillende rollen van verpleegkundige eigen. Bovendien leer je om over grenzen heen te kijken. Je leert om zorg te verlenen in complexe situaties waarbij het altijd gaat om de zorgvrager in zijn sociale context. Je hebt hierbij een verbindende rol tussen zorgvrager, familie, directe naasten en andere hulpverleners. Ook leer je hoe je in de praktijk de kwaliteit van zorg kunt verbeteren.

Kortom: je werkt verbindend, innovatief en praktisch.

Verpleegkunde in deeltijd

Je kunt de opleiding HBO-V ook volgen in deeltijd. Informate hierover vind je op HanzePro.nl, waar je al onze (deeltijd) opleidingen, cursussen en trainingen voor (werkende) professionals vindt. 

Carriéreswitch naar verpleegkunde

Wil jij een switch maken naar Verpleegkunde en ben je al in het bezig van een hbo- of wo-diploma? Dan kan je het FastSwitch-traject volgen, een efficiënte en verkorte omscholing. Informatie over FastSwitch Verpleegkunde vind je op de site van HanzePro.

Hanzehogeschool-Acadamie Verpleegkunde - 3-studenten-bed.jpg
 • Feiten & Cijfers

  Benieuwd naar de mening van studenten over deze opleiding? En hoe de opleiding scoort in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen? Bekijk de feiten en cijfers op studiekeuze123.nl!

  Ga naar Studiekeuze123

Dit ga je doen

Jaar 1: Maak kennis met het beroep

In de beginfase doorloop je vier modules die gekoppeld zijn aan deskundigheidsgebieden uit het landelijke opleidingsprofiel. Je leert op je eigen manier, maar ook zeker van en met elkaar. Binnen de beroepsoriëntatie weken en een praktijkleerperiode vindt uitwisseling en interactie plaats op de werkvloer met collega’s, zorgvragers en diens naasten, medestudenten en medewerkers van andere disciplines.

In het eerste jaar maak je vooral kennis met het beroep verpleegkunde en de verschillende werkvelden. Vakinhoudelijke bijeenkomsten, (expert)colleges, vaardigheidsonderwijs, medische kennis en communicatielessen wisselen elkaar af. Er wordt veel aandacht besteed aan je persoonlijke en professionele identiteit wat onlosmakelijk verbonden is aan je ontwikkeling als verpleegkundige.

Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je van de opleiding een persoonlijk studieadvies over de voortzetting van de opleiding. Dit is geen bindend advies.

Jaar 2: Voortbouwen
 

Na de propedeutische fase bouw je voort op wat je hebt geleerd. Je doorloopt nogmaals een aantal modules, maar nu ga je ze in de praktijk brengen. Dat doe je onder andere door een stage in het binnen- of buitenland, maar ook door onderwijs te volgen. Ook hier speelt jouw professionele identiteitsontwikkeling een belangrijke rol. Je kunt deels zelf je eigen route samenstellen en er worden verschillende varianten voor het praktijkleren aangeboden.

Jaar 3 en 4: Minor en afstuderen

In deze fase kies je je eigen route, waarbij praktijkleren, keuzeonderwijs en het doen van praktijkgericht onderzoek centraal staan. Binnen het keuzeonderwijs kun je kiezen voor een verbredende of verdiepende minor. Denk bijvoorbeeld aan Critical Care, Oncologie, Kind & Jeugd, Digitale transformatie, Sociale Psychiatrie en Healthy Ageing bij een verstandelijke beperking. Je wordt breed opgeleid tot verpleegkundige en specialiseert je dus niet in een bepaalde richting. Zo kan je na je studie in een breed werkveld aan de slag.
 
De opleiding biedt persoonsgerichte studieloopbaanbegeleiding tijdens de hele opleiding.
 

Na je studie

Doorstuderen

Wil je na je bacheloropleiding Verpleegkunde doorstuderen? Dan kun je kiezen voor de Master Healthy Ageing Professional of - na twee jaar werkervaring – voor de Master Advanced Nursing Practice of de Master Physician Assistant. Verder kun je je binnen je toekomstige baan specialiseren in bijvoorbeeld de intensive care, de ouderenzorg of de geestelijke gezondheidszorg.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden om verder te studeren na het afronden van je hbo-opleiding? Neem dan contact op met Hanze Studiekeuzeadvies via 050 595 7890 of [email protected].

Aan het werk

Als bachelorverpleegkundige heb je een verbindende en regisserende rol tussen zorgvrager, familie, directe naasten en andere hulpverleners. Het werkveld is breed en kan variëren van wijkgerichte zorg tot werken in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of in de geestelijke gezondheidszorg. Als verpleegkundige kun je bijvoorbeeld gaan werken in:

 • Algemeen ziekenhuis of universitair medisch centrum
 • GGZ-instelling (psychiatrie)
 • Verslavingszorg
 • Forensische psychiatrie
 • TBS-kliniek
 • Kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Beschermd Wonen

Toelating & aanmelding

Aanmelding & inschrijving
Wil je in september starten met deze opleiding, meld je dan aan via Studielink.

Start studie
De studie start in september. Er zijn geen mogelijkheden om in februari te starten met deze opleiding.

Toelatingseisen

 • Direct toelaatbaar

Aanmelding & inschrijving

Wil je in september starten met deze opleiding, meld je dan vóór 15 januari aan via Studielink. 

Start studie

De studie start in september. Er zijn geen mogelijkheden om in februari te starten met deze opleiding.

Vragen?

Neem contact op met de Academie voor Verpleegkunde: [email protected].

Stel je vraag

 • Verpleegkunde

  Heb je vragen over de voltijd bachelor Verpleegkunde? Neem dan contact met ons op!

 • Servicepunt Wiebenga

  Heb je een algemene vraag over locatie Wiebenga? Neem dan contact met ons op!

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij
 • Sport en Gezondheid
Meld je aan via Studielink