Bij- en nascholingen Zorg & welzijn

Turn pro - man in t-shirt.jpg

HanzePro is de naam voor de dienstverlening van de Hanzehogeschool Groningen die mensen ondersteunt bij hun professionele ontwikkeling en bedrijven bij de (competentie-)ontwikkeling van hun medewerkers.