Alvast voorbereiden op HBO-V?

Verpleegkunde - biologie.png

Voor de toelating tot de opleiding HBO-Verpleegkunde zijn (los van het niveau van de vooropleiding) geen nadere eisen gesteld aan het vakkenpakket of profiel van de student. Je kunt je op verschillende manieren extra voorbereiden op de studie HBO-V. Op deze pagina vertellen we er meer over.

Kennis van de menselijke biologie start bij Verpleegkunde

Het menselijk lichaam is een belangrijk deel van het werk als verpleegkundige. Daarom wordt hier met name in de eerste twee studiejaren veel aandacht aan besteed. Uit de praktijk blijkt dat eerstejaarsstudenten zonder biologie als eindexamenvak een behoorlijke achterstand ervaren op het startniveau van de opleiding. 

Wil jij je kennis op het gebied van biologie bijspijkeren? Dan kun je kiezen voor het volgende boek: Samengevat / Havo / deel Biologie door E.J. van der Schoot, A.N. Leegwater (zesde druk) van uitgeverij ThiemeMeulenhoff b.v. Hieronder wordt per hoofdstuk aangegeven wat wenselijke voorkennis is.

  • Relevante hoofdstukken: 1 (deel over planten(cellen) niet relevant), 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 (niet direct relevant).