Draag als Physician Assistant zelfstandig bij aan zinvolle zorg voor de toekomst

  • Master
  • Duaal
Physician Assistent

Physician Assistant

Niveau
master
Vorm
duaal
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Master of Science
Credits
150 ECTS
Startmaanden
september
  • Sport en Gezondheid

Ben je een ambitieuze, leergierige hbo-professional in de gezondheidszorg en wil je meer medisch inhoudelijke kennis? Ben je toe aan meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en wil je bijdragen aan toekomstbestendige zorg voor iedereen? Durf je buiten je eigen professionele kaders te leren? Dan is de master Physician Assistant iets voor jou!

Projecten

Tijdens je master werk je aan projecten waarin onderwijs, onderzoek en het werkveld samenkomen. Door praktijkgericht onderzoek kom je met innovatieve oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Tijdens zeven stages koppel je het genoten onderwijs en de zelfstudie aan generieke én specialistische beroepsgerichte activiteiten, de zogenaamde GEPA’s en SEPA’s. Je volgt onderwijs tijdens de lesdagen op onderwijslocatie en uiteraard ook in de klinische praktijk. Het curriculum kent drie leerlijnen: 

  1. Medisch handelen
  2. Wetenschap 
  3. Leren in de praktijk

Over deze master

Als je kiest voor de Master Physician Assistant word je in tweeënhalf jaar opgeleid tot een zelfstandige geneeskundig professional, namelijk: als Physican Assistant. In deze duale opleiding combineer je leren in de beroepspraktijk met cursorisch onderwijs op de hogeschoolen vorming. Je verdiept je onder andere in klinische geneeskunde, farmacotherapie en gezondheidsgedrag en communicatie. Ook werk je aan je vaardigheden als medisch professional, zoals klinisch redeneren, evidence-based werken en communicatie met patiënten.

Wil je vooroplopen in het verbeteren of innoveren van de zorg in jouw organisatie? Wil je een bijdrage leveren aan hoogwaardige medische zorg die voor iedereen toegankelijk is? De Master Physician Assistant is een brede medische opleiding die het beste van praktijkleren combineert met actuele geneeskundige en wetenschappelijke kennis en vaardigheden. De kennis die je in de collegebanken opdoet kun je de volgende dag direct toepassen op de werkvloer.

De studie is een brede mix van medische kennis, actuele thema’s zoals positieve gezondheid en shared-decision making en leiderschap. Wil je je ontwikkelen tot een zelfstandige medisch professional die de onmisbare schakel is tussen specialisten en patiënten? Wil jij het verschil maken in zinvolle zorg voor de toekomst in het Noorden en Oosten van Nederland? Dan is de master Physician Assistant iets voor jou!

Opbouw van de master

Jaar 1: Brede medische basis

In het eerste jaar bouw je aan een brede medische en wetenschappelijke basis via de leerlijnen Medisch Handelen en Wetenschap. Je verdiept je in de Klinische Geneeskunde en Farmacotherapie, waarmee je toewerkt naar het zelfstandig consulteren en behandelen van patiënten. Bij Gedrag en Communicatie werk je aan competenties als communiceren, samenwerken en persoonlijk leiderschap. Ten slotte leer je alles over evidence-based practice bij de leerlijn Wetenschap. Op je eigen leerwerkplek werk je bovendien aan je specialistische beroepsactiviteiten. Ook loop je drie stages buiten de eigen leerwerkplek om aan je brede medische vaardigheden te werken.

Jaar 2: Verdieping en samengestelde problematiek

In het tweede jaar werk je verder aan je kennis en vaardigheden als student Physician Assistant. Net als in het eerste jaar werk je zowel aan je medische, communicatieve en onderzoeksvaardigheden. Zo werk je bijvoorbeeld aan farmacotherapeutische casussen via het e-learning platform Pscribe. In jaar 2 werk je bovendien met meer samengestelde patiëntproblematiek ten opzichte van jaar 1. Bij Gedrag & Communicatie komen ook actuele thema’s aan bod zoals frailty (kwetsbaarheid) en gezondheidsvaardigheden. Bovendien is er aandacht voor ethisch handelen.

Jaar 3: Complexere zorgvragen en Masterthesis

In je derde jaar ontwikkel je je tot een Physician Assistant die het verschil kan gaan maken in de zorg van de toekomst. Je verdiept je in complexere zorgvragen, werkt aan je persoonlijk leiderschap en schrijft een masterthesis. Daarvoor doe je al in je tweede jaar onderzoek in je eigen klinische praktijk, waarbij je op basis van een eigen gekozen onderzoeksvraag data hebt verzameld, hebt geanalyseerd en start met het schrijven van je masterthesis. In je derde jaar presenteer je je onderzoek tijdens het jaarlijkse symposium van de opleiding aan een breed publiek.

Toelating & aanmelding

Doelgroep

Deze duale praktijkgerichte masteropleiding (MSc) is bedoeld voor zowel verpleegkundigen als paramedici die een gezondheidsgerelateerde HBO-bachelor opleiding hebben afgerond. Daarnaast is er een alternatieve toelatingsprocedure voor anesthesiemedewerkers en operatiekamerassistenten. 

Onderwijsdagen  

Iedere woensdag, met uitzondering van de schoolvakanties.
De onderwijsdagen beginnen in de regel in de ochtend en lopen af en toe door tot in de avonden. Er is sprake van een gemiddelde contacttijd per onderwijsdag van 8 uur. 

Aanmelden

Voordat je je kunt aanmelden voor de MPA moet je werkgever eerst een opleidingsplek reserveren via het landelijk aanmeldportaal zorgmasters

Ben je geselecteerd als toekomstig PA-i.o.? De werkgever heeft een instructie ontvangen over de wijze waarop je je kunt aanmelden. De toelatingscommissie beoordeelt aan de hand van je cv of je toelaatbaar bent. 

Ben je toelaatbaar? Dan krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek samen met de leermeester. Tijdens dit gesprek wordt je toelating tot de opleiding besproken. Ook komen onder meer studieloopbaanbegeleiding en kansen en bedreigingen voor een goed studieverloop aan bod. Aan dit gesprek dienen naast jijzelf ook (een afgevaardigde van) de werkgever en beoogd leermeester (medisch specialist/ huisarts) deel te nemen.

Vervolgens kun je je inschrijving afronden door het ondertekenen van een onderwijsarbeidsovereenkomst en het invullen van je gegevens in Studielink.

Controle toelaatbaarheid door toelatingscommissie

Heb je nog geen werkgever gevonden, maar wil je wel graag weten of je toelaatbaar bent tot de MPA. Meld je aan via Studielink en Hanze Aanmelding en geef daarbij aan dat er nog geen werkgever bekend is. Na het uploaden van je cv beoordeelt de toelatingscommissie of je toelaatbaar bent. Zodra je een opleidingsplek hebt gevonden, zal de werkgever een opleidingsplek moeten reserveren via het landelijk aanmeldportaal zorgmasters en kan de intakeprocedure worden vervolgd.

Toelatingseisen

  • Een hbo-bachelor diploma in de zorg. Wanneer je een diploma operatieassistent, anesthesiemedewerker of inservice-A hebt, kun je in aanmerking komen voor een assessment.

  • Tevens dien je te beschikken over minimaal twee jaar patiënt-gerelateerde werkervaring op hbo-niveau.

  • Een dienstverband met een omvang van minimaal 80% van een full-time aanstelling. Dit betekent dus dat je zonder een praktijkleerplek binnen een bepaald medisch specialisme niet kunt beginnen met de opleiding Master Physician Assistant.

De Praktijkleerplek

Je moet zelf voor een praktijkleerplek zorgen. Een praktijkleerplek houdt in dat je een leermeester als begeleider hebt. Een leermeester is een bevoegd huisarts/medisch specialist conform de wet BIG. De dagelijkse begeleiding van de Physician Assistant in opleiding mag eventueel in handen zijn van een bevoegd Physician Assistant, maar ook dan blijft de verantwoordelijkheid bij de eindverantwoordelijk leermeester, zoals opgenomen in het contract.

In dit verband is het goed te weten dat in toenemende mate vacatures voor Physician Assistants in opleiding online worden gepubliceerd. Zo heeft ook de Nederlandse Associatie Physician Assistants een eigen vacaturebank. Ofschoon daar overwegend vacatures worden geplaatst voor gediplomeerde Physician Assistants worden er ook mondjesmaat vacatures voor 'PA's in opleiding' geplaatst. Daarnaast worden op de gangbare vacaturebanken steeds vaker opleidingsplaatsen gemeld. 

Kosten/subsidies

- Klik hier voor informatie over de tarieven.
NB: de opleiding wordt gesubsidieerd door VWS en OCW:
- salariscompensatiekosten* student: 22.500 euro per student per jaar. Deze regeling is verlengd tot 2023. Zie de mededeling in de Staatscourant;
- vergoeding leermeester: +/- 3.600 euro per student per jaar

*De masteropleiding Physician Assistant is gehouden aan regels (voor bekostiging van studenten) van het ministerie van VWS en OCW. Als je al een masteropleiding in de zorg hebt afgerond (bv. Master Advanced Nursing Practice of Bewegingswetenschappen) dan kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de bovenstaande subsidieregeling en bekostiging, en geldt voor jou het instellingscollegegeld.

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid
Meld je aan via Studielink