Een masteropleiding gericht op directe patiëntenzorg

 • Master
 • Duaal
Academie voor Verpleegkunde - Master Advanced Nursing Practice

Advanced Nursing Practice

Niveau
master
Vorm
duaal
Duur
2 jaar
Credits
120 ECTS
Startmaanden
september
 • Sport en Gezondheid
 • Gedrag en Maatschappij

​​​​De Master Advanced Nursing Practice leidt je op tot verpleegkundig specialist. Het getuigschrift geeft de mogelijkheid om functies te bekleden die traditioneel niet tot de professionele mogelijkheden van de verpleegkundige behoren.

Over deze master

De tweejarige voltijd duale opleiding Master Advanced Nursing Practice is gericht op het bereiken van twee doelstellingen:

 1. Het verwerven van de algemene competenties van een master rondom praktijkgericht onderzoek, kwaliteit van zorg, leiderschap en het leggen van een brede generieke medische en verpleegkundige basis in het cursorisch onderwijs van de opleiding (binnen de hogeschool). Alle afgestudeerde verpleegkundig specialisten beschikken daarmee over een brede basisdeskundigheid.
 2. Het toespitsen van deze competenties binnen het gekozen specialisme in het praktijkleren van de opleiding (binnen de zorginstelling). Elke vios heeft een praktijkprogramma gebaseerd op een eigen deskundigheidsprofiel. Centraal staan de kritische beroepstaken die de vios in de praktijk uitvoert. Na afstuderen kan de verpleegkundig specialist adequaat en verantwoord zelfstandige behandelrelaties aangaan. 

Het gemeenschappelijke deskundigheidsgebied omvat 7 competentiegebieden, ook wel rollen genoemd, gebaseerd op de systematiek van Canadian Medical Education Directives for Specialists (CanMEDS). Dit is vertaald naar de Groninger schijf van 7. 

Centraal staat de rol van behandelaar in combinatie met de rol van gezondheidsbevorderaar omdat de rol van behandelaar naast curatief en palliatief behandelen, ook preventief behandelen omvat. De rol van communicator omvat naast de communicatie met de patiënt ook de communicatie met collega’s en andere beroepsbeoefenaren en gaat ook over het communiceren over professionele activiteiten zoals innovatie, onderzoek en kwaliteit van zorg. De vier andere rollen zijn ondersteunend.

master Advanced Nursing Practice video.jpg

Opbouw van de master

Het curriculum bestaat uit een theoretisch deel (met leerlijnen Diagnostiek & Behandeling en Professioneel Leiderschap) en een praktijkdeel (leerlijn Praktijkleren).

De opleiding wordt afgerond met een eindgesprek over de ontwikkeling van de verpleegkundige in opleiding tot specialist, de visie op het eigen vak en professionele identiteit. In dit eindgesprek komt weer alles samen, dus zowel cursorisch onderwijs als praktijkleren.

Na je afstuderen

De kerncompetentie van de verpleegkundig specialist is de directe patiëntenzorg. Na je afstuderen ben je bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen als het gaat om het indiceren en zelfstandig uitvoeren van medisch voorbehouden handelingen waaronder het voorschrijven van medicijnen. Je combineert de medische taken met je verpleegkundige taken op basis van evidence-based practice.   

Je kunt werken in universitaire medische centra, in algemene ziekenhuizen, in de eerstelijn zoals de huisartsenzorg of thuiszorg, in verpleeghuizen, bij de GGD, in de verstandelijk gehandicaptenzorg, in geestelijke gezondheidszorginstellingen of als zelfstandig gevestigd verpleegkundig specialist.

Toelating & aanmelding

Voor studiejaar 2023-2024 zijn naar verwachting 52 opleidingsplaatsen beschikbaar. Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding. Wil je in september 2023 starten dan kan jouw werkgever je aanmelden via [email protected]. Of neem telefonisch contact op met het secretariaat: (050) 595 70 39. De uiterste inschrijfdatum is 1 maart 2023.

Aanmeldingen door instellingen en huisartsenpraktijken

Je werkgever (instelling, huisartsenpraktijk, etc.) kan jou aanmelden bij het secretariaat van de master ANP. We willen je hierbij attent maken op het belang van vroege aanmelding. De ministeries van OCW en VWS kennen een beperkt aantal gesubsidieerde opleidingsplaatsen toe.

Als je als werkgever momenteel nog geen kandidaat hebt, maar wel denkt over het aanstellen van een verpleegkundig specialist binnen de instelling, kun je ook alvast een (of meerdere) opleidingsplaats(en) reserveren. Je bent dan verzekerd van een (of meerdere) opleidingsplaats(en).

Bij de aanmelding (door je werkgever) ontvangen wij graag jouw recente cv. De toelatingscommissie gebruikt je cv om na te gaan of je voldoet aan de toelatingseisen. Vervolgens hoor je of je direct toelaatbaar bent of dat je wordt uitgenodigd voor een assessment.

Voor wie is de Masteropleiding ANP bedoeld?

De opleiding duurt twee jaar en is bedoeld voor (bachelor-)verpleegkundigen:

 • die minstens twee jaar in de directe patiëntenzorg werken en toe zijn aan een nieuwe uitdaging;
 • die hun competenties op een hoger plan willen brengen;
 • die rechtstreeks betrokken willen blijven bij de patiënt;
 • die willen studeren en blijven werken;
 • die zich aangetrokken voelen tot medische aspecten;
 • die de waarde onderkennen van de verpleegkundige dimensie;
 • die de patiënt de beste zorg willen bieden, samen met andere behandelaars;
 • die willen excelleren als verpleegkundig specialist.

Daadwerkelijke inschrijving voor de master

Nadat je bent aangemeld door je werkgever en je cv is gecheckt door de toelatingscommissie, ontvang je van ons een email met daarin de procedure rondom de inschrijving (waaronder inschrijving via studielink.nl). Wij vragen je bijvoorbeeld de volgende documenten te sturen: hbo- of wo-diploma met cijferlijst, een kopie van je identiteitsbewijs, een kopie van je BIG-registratie en een recente pasfoto. 

Inschrijven betekent nog niet dat je daadwerkelijk bent toegelaten. Je ontvangt van ons een uitnodiging voor een intakemiddag. Tijdens deze middag nemen wij de praktijkleerovereenkomst met je door. Je praktijkopleider en manager zijn hierbij aanwezig. Deze middag onderteken je gezamenlijk de overeenkomst. Daarna ben je definitief toegelaten.Dit wordt nog bevestigd in een toelatingsbrief die je na deze middag van ons ontvangt.

Toelatingsvoorwaarden

Benieuwd aan welke voorwaarden je moet voldoen om aan de master deel te nemen? Bekijk dan deze pagina.

 

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij
 • Sport en Gezondheid
Meld je aan via Studielink