'Mijn klinische blik heeft zich verder kunnen ontwikkelen'

  • Student aan het woord
Saskia Boorsma student Master Advanced Nursing Practice

Saskia is als verpleegkundige in opleiding tot specialist (VIOS) werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg (ggz). Binnen de ggz is de functie van de verpleegkundig specialist goed gepositioneerd. Ze wordt ingezet als regiebehandelaar, wat inhoudt dat ze zelfstandig diagnostiek kan uitvoeren en (medicamenteuze) behandelingen kan bieden aan patiënten.

'De afgelopen twee jaar ben ik op mijn werkplek begeleid door een praktijkopleider (verpleegkundig specialist) en een leermeester (psychiater). Deze begeleiding op de werkplek is erg belangrijk. Zij zien daadwerkelijk hoe ik functioneer als VIOS en kunnen, daar waar het nodig is, mij voorzien van tips en handvatten zodat ik mij aan het eind van de opleiding bekwaam voel in het uitoefenen van mijn werk als verpleegkundig specialist ggz.

De opleiding tot verpleegkundig specialist doe je samen met andere verpleegkundigen, allemaal werkzaam op andere plekken (ziekenhuis, ambulance, GGD, huisarts, ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg of ggz). Je kunt veel van elkaar leren, maar ook van de aanwezige docenten. De docenten zijn kundig en verstaan hun vak. Voor specialistische onderdelen wordt er gewerkt met gastdocenten. Uit ervaring weet ik dat de opleiding altijd bezig is met innovatie en op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan klinisch redeneren, communicatie, farmacologie, lichamelijk onderzoek, preventie en behandeling van gezondheidsklachten.

Doordat tijdens de opleiding aandacht wordt besteed aan een breed scala van gezondheidsklachten en ik mij als verpleegkundige binnen de ggz ook moest verdiepen in de somatiek heb ik enorm veel geleerd. Deze kennis kan ik optimaal gebruiken als verpleegkundig specialist. Mijn klinische blik heeft zich verder kunnen ontwikkelen en ik beschik nu over een veel bredere kijk op gezondheidsklachten in algemene zin. Het maakt dat ik mijn patiënten beter kan helpen, want lichaam en geest staan niet los van elkaar. Juist de combinatie van somatiek en psychiatrie is voor mij van toegevoegde waarde geweest.'