Studiecoaching

Master Advanced Nursing Practice

Tijdens je opleiding tot verpleegkundig specialist krijg je studiecoaching.

Als verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) volg je een duale opleiding. Een groot deel van je opleiding vindt in de praktijk plaats. Je praktijkopleider is een ervaren verpleegkundig specialist en neemt als opleider een belangrijke rol in tijdens je praktijkopleiding. Vanuit de opleiding wordt je ontwikkeling naar beginnend verpleegkundig specialist in de praktijk begeleid en beoordeeld door je studiecoach. Dit is één van de docenten van de opleiding. De meeste docenten die ook studiecoach zijn hebben een achtergrond als verpleegkundig óf medisch specialist. Ze kennen dus uit eigen ervaring de praktijk van de gezondheidszorg en de plaats van opleiding daarin. In jouw opleiding zijn ze voor jou en je praktijkopleider het eerste aanspreekpunt en vormen daarmee ook een brug tussen de opleiding en je opleidingsplek. 

Elke student wordt ingedeeld in een coachgroep, deze groep bestaat uit maximaal 9 studenten. Met deze groep heb je bijeenkomsten met de studiecoach tijdens de opleidingsdagen waarbij je leren en voortgang in de praktijk centraal staat. Jullie leren hierbij ook nadrukkelijk met en van elkaar.

Daarnaast wordt je door je studiecoach ook individueel begeleid. Gedurende de hele opleiding bewaakt je studiecoach samen met jou en je praktijkopleider je voortgang. Je opleidingsplan én je persoonlijk ontwikkelingsplan vormen hierbij de basis. Door middel van systematische evaluatie en reflectie breng je je voortgang in kaart en inzichtelijk. Op een aantal vaste momenten in de opleiding is over de voortgang een gesprek met de studiecoach en praktijkopleider. Deze gesprekken vinden deels op de praktijkinstelling plaats. Je studiecoach komt dus ook naar jouw werkplek toe. Daarnaast spreek je je studiecoach ook ieder semester minimaal één keer individueel op de opleiding. Tijdens deze gesprekken ligt de focus op je ontwikkeling in de praktijk.

Mochten er op werk- of privégebied zaken spelen die de voortgang van de opleiding in de weg staan dan is je studiecoach ook de aangewezen persoon om mee in gesprek te gaan. Samen kijken jullie dan wat er nodig is.