Studiekosten

Verpleegkunde - studiekosten MANP.png

Hieronder vind je de informatie over de kosten voor het volgen van de masteropleiding Advanced Nursing Practice.

Collegegeld

Het collegegeld bedraagt circa 2.168 euro per jaar. Kijk voor de meest actuele bedragen op www.hanze.nl/collegegeld .

  • De opleiding wordt gesubsidieerd door VWS en OCW: 
    salariscompensatie student: ongeveer 23.560 euro per student per jaar
  • Vergoeding praktijkopleider: de hoogte van deze vergoeding is 750 euro.
  • De kosten voor het assessment zijn afhankelijk van het bureau waar het assessment plaatsvindt. Dit gebeurt in overleg met de opleiding.

Studieboeken

In totaal circa 1.400 euro voor beide studiejaren.

Verplichte cursus 'Teach the teacher'

Voor de praktijkopleider (in het eerste jaar). 750 euro verrekening vindt plaats middels de vergoeding voor de praktijkopleider.

Verplichte buitenlandse studiereis in jaar 1 

Circa 2.500 euro. 

Registratie van de praktijkopleidingsplaats

Hiervoor is een standaardtarief vastgesteld door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde die jaarlijks door een praktijkinstelling wordt betaald en dient als dekking voor:

  • de erkenning van de praktijkinstelling;
  • de erkenning van de praktijkopleider;
  • de inschrijving van de verpleegkundig specialist in opleiding in het opleidingsregister;
  • de visitaties die in de praktijk worden uitgevoerd.

De jaarlijkse kosten vanaf 1 januari 2014 zijn voor de praktijkopleidingsplaats 275 euro. Kijk voor meer informatie op: http://vsregister.venvn.nl/Erkenningen.