Praktijkleren

Academie voor Verpleegkunde - Spuiten.jpg

Het praktijkdeel van de opleiding omvat de specialistische bekwaamheden in het eigen specialisme, algemene gezondheidszorg (agz) of geestelijke gezondheidszorg (ggz), binnen een aandachtsgebied (bijvoorbeeld medisch-specialistische zorg) én een expertisegebied (bijvoorbeeld cardiologie). Dit deel van de opleiding betreft de specialistische bekwaamheden, afgestemd op het eigen deskundigheidsprofiel van de vios en passend binnen het expertisegebied.

Voor iedere vios wordt door de praktijkopleider een opleidingsplan geschreven. In dit plan is beschreven welke kennis, vaardigheden en attitude de vios nodig heeft om de EPA’s uit te kunnen voeren toegespitst op het deskundigheidsprofiel.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Sport en Gezondheid