Toelatings­voorwaarden

Master Advanced Nursing Practice VIOS met patient

Lees alles over de toelatingseisen voor de masteropleiding Advanced Nursing Practice. Heb je nog vragen? Stel ze gerust via het emailadres onderaan de pagina.

Doelgroep

Bachelorverpleegkundigen (ingeschreven in het register Verpleegkundigen - niveau 6 - dus met een HBO-V-diploma), met minimaal 2 jaar relevante werkervaring en een arbeidsovereenkomst van - bij voorkeur - 36 uur en minimaal 32 uur per week. Tijdens de opleiding zijn deze 36 uur als volgt onderverdeeld:

 • 12 uur binnenschools leren (voorbereiding en lesdag)
 • 12 uur praktijkleren (leren van nieuwe taken, stage lopen, etc.)
 • 12 uur productieve uren, toenemende productie als verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios).

Als de lesdag niet wordt ingevuld (bijvoorbeeld in vakantieperiodes), is deze tijd bestemd voor het cursorisch onderwijs (binnenschools leren) en niet voor werk. Let op: Wanneer er sprake is van een dienstverband van 32 uur per week, zijn er twee keuzemogelijkheden:

a. van de 12 uren cursorisch onderwijs vindt 4 uur in eigen tijd plaats;
b. van de 12 uren cursorisch onderwijs vindt 4 uur plaats tijdens het praktijkleren. In dat geval houd je voor praktijkleren 20 uur per week over. Om dit te compenseren betekent het dat de opleiding wordt verlengd met drie maanden (dus 27 maanden i.p.v. 24 maanden). Als je kiest voor optie b. dan betekent dit dat er aan de werkgever geen subsidie wordt verleend over deze laatste drie maanden.

Toelatingsvoorwaarden

Een verpleegkundige kan worden toegelaten wanneer hij/zij in het bezit is van een bachelorgraad in de Verpleegkunde. Daarnaast gelden de volgende toelatingsvoorwaarden:

 • BIG-geregistreerd (art. 3);
 • Minimaal twee jaar relevante werkervaring als verpleegkundige in de directe pati├źntenzorg passend bij het verpleegkundig specialisme waarin je wordt opgeleid;
 • De beschikking over een door de RSV erkende praktijkopleidingsplaats voor minimaal 32 uur per week;
 • Ingeschreven in het opleidingsregister voor verpleegkundig specialisten bij aanvang van de opleiding.
 • Aanwezigheid van een praktijkopleider, belast met de begeleiding van de verpleegkundig specialist in opleiding, in de praktijk voor tenminste 4 uur per week. 

Naast bovengenoemde dienen kandidaten:

 • correct Nederlands te kunnen schrijven en spreken.
 • IELTS 6.5 niveau te hebben voor Engels. Dit is van belang in verband met het lezen en begrijpen van Engelstalige literatuur, artikelen en onderzoekresultaten. Daarnaast is deze kennis van belang ten behoeve van de buitenlandse studiereis (Engels spreken, in het Engels presenteren en het verslag in het Engels schrijven).
 • vaardigheden te hebben in het zoeken van informatie via internet.
 • vaardigheden te bezitten in het up- en downloaden van materiaal op het internet of op de pc.
 • beeldopname-apparatuur te kunnen hanteren.

Als een kandidaat niet voldoet aan bovengenoemde opleidingseis geldt het volgende:

 • Kandidaten met een getuigschrift mbo Verpleegkunde ├│f een inservice A-, B- of Z-diploma, aangevuld met een bachelor getuigschrift, zijn toelaatbaar.
 • Kandidaten met een inservice A-, B- of Z-diploma,aangevuld met een onafhankelijk assessment dat is afgenomen om alsnog het hbo- denk- en werkniveau aan te tonen, zijn eveneens toelaatbaar.

Onder de bacheloropleiding wordt ook verstaan: de Kader-, Lerarenopleiding of MGZ-opleiding met de richtingen algemene gezondheidszorg (AGZ) en/of geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit betreft alleen voor AGZ- en ggz-diploma's die tot en met december 2007 zijn uitgereikt. CZO- en post hbo-opleidingen op NLQF 6 zijn niet gelijk aan de bandbreedte van de bachelorgraad. Verpleegkundigen met alleen een mbo-opleiding zijn niet toelaatbaar.

Wil je graag de masteropleiding Advanced Nursing Practice volgen, maar twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen? Stuur dan je cv naar [email protected]