Hanze Honours Verpleegkunde

Hanzehogeschool-Acadamie Verpleegkunde - honours-talentprogramma.jpg

Kan en wil jij net die stap meer doen tijdens je studie? Ben je gemotiveerd en kun je zowel in teamverband als zelfstandig goed werken? Durf jij een eigen standpunt in te nemen? En loop jij niet achter met je reguliere studieprogramma? Dan is één van onderstaande talentroutes van Verpleegkunde wellicht iets voor jou!

De Hanze talentroutes met de internationaal herkenbare naam ‘honours’ zijn studieprogramma’s die bij jouw behoefte passen en je optimaal voorbereiden op een succesvolle carrière.

Wat is een honoursminor?

Een honoursminor is een verdiepend programma voor een geselecteerde groep van studenten. Het gaat hierbij om een onderdeel van het bachelorprogramma waarvoor je moet 'solliciteren' in de loop van het tweede jaar. Het gaat hierbij echt niet alleen om hoge cijfers, maar vooral om je motivatie en eigen kunnen.

Een honoursminor betekent extra praktijkervaring in de vorm van een praktijkplaats die aangeboden is om aan doelen vanuit de minor te kunnen werken. 

Honoursminor Kind en Jeugd

In de homoursminor Kind & Jeugd verken je de wereld van jongeren van 0 tot 19 jaar. Je verdiept je in de zorgvraagstukken die in de verschillende fasen van het leven van jongeren kunnen voorkomen. Er is aandacht voor het gezond houden, het weer gezond worden van jongeren en het leven van jongeren met fysieke of geestelijke beperkingen.

De honoursminor Kind & Jeugd is een minor waarbij je een praktijkleerplaats hebt binnen een kind- en/of jeugdsetting. De minor begint met een inspiratieweek waarin je kennismaakt met het kinder- en/of jeugdverpleegkundig beroep en met het honoursleren.

Na deze inspiratieweek begint de praktijkleerperiode. Aan de hand van het beroepsprofiel van de excellente verpleegkundige leer je in de praktijk en tijdens de terugkomdag op school. Leerervaringen vanuit de praktijk dienen als input voor het ondersteunende onderwijs en vice versa. Binnen het onderwijs wordt een groot beroep gedaan op je zelfstandigheid en op je inzet als individuele student. Het gezamenlijk leren (binnen een community of learners) neemt een belangrijke plaats in binnen de minor.

Honours talentprogramma Healthy Ageing

In dit programma werken studenten uit alle bacheloropleidingen van de Academie voor Gezondheidsstudies, de Academie voor Sociale Studies (Social Work) én studenten van de Academie voor Verpleegkunde samen aan uitdagende opdrachten in en met de (inter)nationale beroepspraktijk. Hiermee krijgt de student de ruimte om zijn of haar professionele ambitie verder vorm te geven, waarbij zowel verbredende als verdiepende activiteiten tot de mogelijkheden behoren. 

Het programma is opgebouwd uit zes modules ('Labs') rond projecten die verbredende of verdiepende thema's aan de orde stellen, die zich binnen of buiten het domein van zorg en welzijn afspelen, community-activiteiten omvatten en/of zijn opgebouwd rond projectvoorstellen voor projecten door de student zelf. De student krijgt de ruimte zijn eigen programma samen te stellen. 

Wat levert een talentroute je op?

Allereerst een aantekening op je diploma, extra persoonlijke ontwikkeling én natuurlijk een netwerk van actuele werkveldcontacten. Hiermee onderscheid je jezelf ten opzichte van andere afgestudeerden op de arbeidsmarkt.