Reablement in de geriatrische revalidatiezorg

  • Onderzoeksproject
Reablement in de geriatrische gezondheidszorg.jpg

Ouderen leren om hun zelfredzaamheid te vergroten, interprofessioneel samenwerken en voorsorteren op een personele schaarste zonder verlies van kwalitatieve zorg zijn complexe vraagstukken.

Deze “wicked problems” vragen om een brede kijk vanuit verschillende disciplines. In samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen wil ZuidOostZorg deze vraagstukken nu ook daadwerkelijk interprofessioneel gaan onderzoeken.

Het aantal ouderen neemt toe, en daarbij worden deze ouderen ook steeds ouder, de zogenaamde dubbele vergrijzing. Dit gaat gepaard met een toename van het aantal kwetsbare ouderen en ouderen met verschillende gezondheidsproblemen. Hierdoor ervaren zij steeds meer beperkingen in het dagelijks leven. Daarnaast zien we nu en zeker in de nabije toekomst een afname van verpleegkundigen, verzorgenden en andere professionals. Complexe zorgvragen van ouderen in combinatie met schaarse middelen in de zorg vraagt om een aanpassing van de huidige zorgprocessen. Hoe kunnen we de zorg organiseren zodat die nog uitvoerbaar is en blijft? Reablement kan hierbij een oplossing bieden. Reablement is persoonsgerichte zorg die als doel heeft de zelfredzaamheid te vergroten en professionele zorg te verminderen. Een team werkt interprofessioneel samen aan de individuele doelen van de cliënt, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt en de sociale omgeving.

Digitale transformatie en (zorg)technologie kan hier mogelijk een belangrijke rol in spelen: voor het versterken van zelfregie en zelfredzaamheid van cliënten, maar ook voor professionals, bijvoorbeeld in zorg of behandelprocessen.

ZuidOostZorg is een zorg- en kennisorganisatie met dertien locaties in Zuidoost Friesland en één locatie in Noord-Friesland die (specialistische) intra- en extramurale zorg levert. De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) staat centraal in dit project. GRZ is de zorg voor kwetsbare ouderen en oudere patiënten met complexe multimorbiditeit die een (sub)acute achteruitgang in mobiliteit en algemene dagelijkse bezigheden hebben ervaren. Bij de zorg en behandeling van GRZ-cliënten zijn meerdere professionals met verschillende specialisaties betrokken (zoals verpleging/verzorging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, psychologie, maatschappelijk werk, specialist ouderengeneeskunde), die goed met elkaar, interprofessioneel moeten samenwerken om zo de best mogelijke zorg te kunnen leveren.

Betrokkenen

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid