‘Grootste klimaatadaptatie en -mitigatie onderzoek naar drijvend bouwen ooit’ met Hanzehogeschool Groningen

  • Nieuws
Onderzoekers kijken naar de waterkwaliteit onder drijvende zonnepanelen

Het lectoraat Ruimtelijke Transformaties – Water van Floris Boogaard is de komende 5 jaar als projectpartner betrokken bij twee projecten van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) over drijvend bouwen.

Het betreft de projecten Floating Future en SPARKLES van De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), waar verschillende universiteiten aan mee zullen werken. De twee projecten hebben gecombineerd een budget van 8 miljoen euro.

Vanuit Kenniscentrum NoorderRuimte draagt de Hanzehogeschool onder andere bij aan het in kaart brengen van (inter)nationale bestaande drijvende woonwijken en infrastructuur zoals drijvende zonnepanelen. Dit gebeurt op climatescan.nl. Daarnaast verrichten de ondetrzoekers binnen de ClimateCafés interactief en participatief onderzoek naar de effecten van drijvend bouwen.

Het belang van drijvend bouwen Klimaatverandering en de zeespiegelstijging zetten de al schaarse ruimte in Nederland nog verder onder druk. Er is een toenemende vraag naar ruimte voor wonen, industrie, energietransitie en voedselproductie, terwijl een groot deel van ons land kwetsbaar is voor overstromingen en we niet overal zonder risico kunnen bouwen.

Behalve uitdagingen biedt het water echter ook kansen voor nieuwe vormen van veilig ruimtegebruik, zoals voor grootschalig drijvend bouwen van zowel woonwijken als drijvende zonnepanelen. Om dit op de benodigde schaal te kunnen toepassen is meer kennis nodig over de techniek, samenwerkingsvormen en ecologische effecten van drijvend bouwen.

Zowel het project SPARKLES als Floating Future onderzoekt vanuit governance, technologie en ecologie hoe we drijvend bouwen op grote schaal mogelijk kunnen maken en wat de effecten zijn op onder andere waterkwaliteit en sociale acceptatie. Er worden (inter-)nationale drijvende klimaatadaptieve perspectieven ontwikkeld.

Eerder onderzoek
Binnen Kenniscentrum NoorderRuimte is er eerder onderzoek verricht naar de gevolgen van drijvend bouwen. Voorbeelden hiervan zijn projecten in de provincie Groningen: onderzoek naar de waterkwaliteit van een drijvend zonnepark in Sellingerbeetse, project drijvende zonnepanelen, Making GREEN Energy Sources Greener en onderzoek naar de waterkwaliteit onder drijvende huizen in Meerstad.