'Met 40 nieuwe senior onderzoekers vergroten we de impact van praktijkgericht onderzoek'

  • Nieuws
Vacatures senior onderzoekers 2023

40 vacatures voor senior onderzoekers. Nog nooit heeft de Hanze zoveel vacatures gelijktijdig open gezet voor deze functie. Jeroen Pronk en Ellen Hovenkamp vertellen meer over het hoe en waarom. “Door de 40 senior onderzoekers kunnen we de impact van het praktijkgericht onderzoek op maatschappelijke opdrachten vergroten.”

De financiering voor de extra onderzoekscapaciteit komt uit het fonds voor Onderzoek en Wetenschap. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf kondigde in het coalitieakkoord al aan te willen investeren in het praktijkgericht onderzoek. Vlak voor de zomer van 2022 werd concreet invulling gegeven aan het zogenoemde fonds voor Onderzoek en Wetenschap. Voor de Hanzehogeschool betekent dat concreet dat de komende tien jaar een jaarlijks bedrag van vijf miljoen euro wordt uitgekeerd voor kwantitatieve en kwalitatieve groei van het praktijkgericht onderzoek. Hiervan gaat drie miljoen naar het uitbreiden van de onderzoekcapaciteit en twee miljoen naar onderzoeksondersteuning. De gelden maken het mogelijk om 40 senior onderzoekers aan te nemen voor bestaande en nog nieuw in te richten onderzoekslijnen.

Dun bezet
Jeroen Pronk is directeur van Centre of Expertise Healthy Ageing en nauw betrokken bij het opstellen van de vacatures. Over het hoe en waarom zegt hij: “wij willen met de vacatures onze impact vergroten, onderzoekscapaciteit uitbreiden en samenwerkingen verbeteren en optimaliseren. We merken nu dat het aantal senior onderzoekers dun bezet is. Daarom investeren we specifiek in deze laag van de onderzoekspyramide. Onderzoekers die nu al werkzaam zijn binnen de Hanze kunnen we meer toekomstperspectief bieden. In het verleden konden we deze mensen alleen uren geven als de financiering voor een onderzoeksproject rond was. We kunnen nu een vaste aanstelling geven. Met de maatschappelijke opdrachten in het achterhoofd hebben we vanuit de kennisentra gezamenlijk gekeken op welke onderwerpen we een grote bijdrage kunnen leveren door kennis te ontwikkelen. Deze onderwerpen brengen we onder in nieuwe onderzoekslijnen. Ook vanuit bestaande lectoraten zijn onderwerpen ingebracht die verder uitgediept gaan worden door het aanstellen van nieuwe senior onderzoekers. We vinden het belangrijk dat we onderzoekslijnen ontwikkelen die breder zijn dan één lectoraat, kenniscentrum of centre of expertise. Zo zijn uiteindelijk vacatures ontstaan voor nieuwe onderzoekslijnen en de uitbreiding van bestaande. Door de 40 nieuwe senior onderzoekers kunnen we impact van praktijkgericht onderzoek op maatschappelijke opdrachten vergroten.”

Point of care technologie
Een goed voorbeeld van een onderzoekslijn waarbij verschillende lectoraten en kenniscentra samenwerken is Point of Care Technology. Pronk: “hier werken het Centre of Expertise Ondernemen, het Centre of Expertise Healthy Ageing en Kenniscentrum Biobased Economy samen aan hoe je nieuwe technologie in kunt zetten bij het verlenen van zorg. Om hier echt maatschappelijke impact te kunnen realiseren moeten we vanuit diverse domeinen samenwerken. Zo zijn uiteindelijk vanuit medische diagnostiek, zorg en digitale technologie vacatures opgesteld en krijgen de senior onderzoekers de opdracht deze onderzoekslijn samen verder te ontwikkelen.”

Extra motivatie
“Er zijn nog nooit zoveel vacatures voor senior onderzoekers op één moment uitgezet”, weet Ellen Hovenkamp Programmamanager bij het Centre of Expertise Ondernemen. “Inmiddels is een deel van de vacatures intern vervuld maar er staan nog genoeg vacatures open voor geïnteresseerde onderzoekers. Voor de functie van senior onderzoeker moet je gepromoveerd zijn en zelfstandig onderzoek hebben uitgevoerd. Je moet zelf onderzoeksprojecten kunnen leiden en bijvoorbeeld ook zorgen voor de financiering. Door ook binnen de eigen organisatie op zoek te gaan naar senior onderzoekers, geven we mensen extra motivatie en mogelijkheden om zich langer aan de Hanzehogeschool te binden. We kunnen nu meer toekomstperspectief bieden.”

Bekijk onderstaande video als je meer wil weten over de werkzaamheden van senior onderzoeker.

Campagnevideo senior onderzoekers.jpg