dr. Floris Boogaard

Floris Boogaard doet met zijn lectoraat Ruimtelijke Transformaties - Water onderzoek naar de effecten van het veranderende klimaat in het stedelijk gebied. Samen met het onderwijs, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid ontwikkelt hij maatregelen om de gebouwde omgeving aan te passen (adaptatie) aan de effecten van klimaatverandering en menselijk handelen. De grootste opgave voor een klimaatbestendige toekomst is een leefomgeving zonder droogte, hittestress en wateroverlast. Dit vraagt om optimaal en innovatief gebruik van de openbare ruimte en bestaande infrastructuur.

Floris Boogaard

Het lectoraat onderzoekt de kosten en baten van klimaatadaptatie met ontwikkelde (inter)nationale tools als climatescan.org en climatecafe.nl. Het lectoraat is betrokken bij (monitoring van) kosteneffectief ontwerp, aanleg en beheer van klimaatadaptieve maatregelen, zoals het implementeren van water en groen en vergaande klimaatadaptatie als drijvend bouwen.


Floris heeft als visie vooral het empirisch leren: hij wil de nieuwe ontwerpende ingenieurs een hoog gehalte aan 'learning by doing' meegeven. Dit resulteert in concrete innovatieve onderzoeksproducten en projecten.

Behalve als lector werkt Floris ook als onderzoeker bij het Global Center on Adaptation. 

Knipsel video Floris.JPG

Video lectorinstallatie Floris Boogaard