dr. Elles Bulder

Elles Bulder is lector Leefomgeving in Transitie. Haar onderzoek richt zich op de leefomgeving in Noord-Nederland en veranderingen daarin, bijv. onder invloed van demografische transitie en aardbevingen. De oorzaken en gevolgen van deze veranderingen zijn van invloed op de (ervaren) leefbaarheid en regionale ontwikkeling. Vraagstukken die binnen het lectoraat aan de orde komen zijn onder andere:

 • Wat bepaalt of wij een leefomgeving ervaren als gezond en veilig?
 • Welke voorzieningen zijn cruciaal voor de leefbaarheid in dorpen?
 • Welke invloed hebben de actuele demografische veranderingen op de leefbaarheid?
 • Wat is karakteristiek erfgoed en welke rol vervult dit in plaatsbinding en waardering van de leefomgeving?
elles bulder_44A2697.jpg

Samen met bewoners, ondernemers, organisaties, overheden en de andere lectoraten binnen Kenniscentrum NoorderRuimte wordt gezocht naar innovatieve, integrale en interdisciplinaire antwoorden op de vragen die momenteel voor de noordelijke regio actueel zijn.

Recente publicaties en rapporten:

 • Meister Broekema, P., E.A.M. Bulder and L.G. Horlings (2023) ‘Evaluating co-creation in social innovation projects:
 • Towards a process orientated framework for EU projects and beyond’. Research Evaluation 32 2 286-298.
 • Kloet, van der, H., Bulder, E. & Haartsen, T. (2023) ‘To buy or not to buy a home in a rural risk area’ by mid-to-later life home purchasers. Journal of Housing and the Built Environment. XXXVIII 2031-2057.
 • Meister Broekema, P., Bulder, E. & Horlings, L. (2022) Same same, but different..? The emergence of Public Sector Innovation Labs in theory and practice. Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society. XVII 1 344-363.
 • Meister Broekema, P., Bulder, E. & Horlings, L. (2022) Tackling societal challenges together. Co-creation strategies and social innovation in EU policy and funded projects. European Policy Analysis. VII 1 68-86.
 • Elles Bulder, Marijn Molema & Vincent Tassenaar (2021) Spitten in de economische, sociale en regionale geschiedenis. Hilversum: Verloren.
 • Elles Bulder & Korrie Melis (2021) Inwoners werken aan lokale leefbaarheid. Vrijwillige inzet in plattelandsgebieden in Noord- en Midden-Nederland tussen 2015 en 2021. In: Elles Bulder, Marijn Molema en Vincent Tassenaar (2021) Spitten in de economische, sociale en regionale geschiedenis. Hilversum: Verloren, 153-168.
 • Meister-Broekema, P., Bulder, E. & Horlings, L. (2021) Understanding the value of co-creation for social innovation. Interpretations of social innovation and co-creation in European policy-related documents between 1995 and 2018. Innovation. XXV 2 291-308.