Elles Bulder

Elles Bulder is lector Leefomgeving in Transitie. Haar onderzoek richt zich op de leefomgeving in Noord-Nederland en veranderingen daarin, bijv. onder invloed van demografische transitie en aardbevingen. De oorzaken en gevolgen van deze veranderingen zijn van invloed op de (ervaren) leefbaarheid en regionale ontwikkeling.

Elles Bulder is lector Leefomgeving in Transitie. Haar onderzoek richt zich op de leefomgeving in Noord-Nederland en veranderingen daarin, bijv. onder invloed van demografische transitie en aardbevingen. De oorzaken en gevolgen van deze veranderingen zijn van invloed op de (ervaren) leefbaarheid en regionale ontwikkeling. Vraagstukken die binnen het lectoraat aan de orde komen zijn onder andere:

  • Wat bepaalt of wij een leefomgeving ervaren als gezond en veilig?
  • Hoe kunnen wij MKB-ers ondersteunen zodat zij de spil blijven waar de Noordelijke economie om draait?
  • Wat is nodig om mensen, zo lang zij dit willen, zelfstandig te laten wonen?
  • Wat is karakteristieke erfgoed en welke rol vervult dit in plaatsbinding en waardering van de leefomgeving?

Samen met bewoners, ondernemers, organisaties, overheden en de andere lectoraten binnen Kenniscentrum NoorderRuimte wordt gezocht naar innovatieve, integrale en interdisciplinaire antwoorden op de vragen die momenteel voor de noordelijke regio actueel zijn.

 

Behalve lector Leefomgeving in Transitie is Elles actief in haar eigen onderzoeksbureau dat zich richt op de thema’s leefbaarheid, regionale ontwikkeling en cultuur.

 

Recente publicaties en rapporten:

  • Rozema, J., C.C. van der Sluis, E.A.M. Bulder, G.J. van ’t Land (2019) Grenzenloos Talent. Een inventariserend onderzoek onder Noord-Duitse en Noord-Nederlandse bedrijven naar kansen voor stages en afstudeeropdrachten. (unpublished).
  • Bulder, B. (2018) Wonen in het verleden van Drenthe en Groningen. Het ontstaan van lefier 1850-2015. E.A.M. Bulder, M.J.G. Duijvendak en A.J. de Boer (ed), Scheemda: Onderzoeksbureau Elles Bulder.
  • Edzes, Arjen, Victor Venhorst, Elles Bulder, Jannie Rozema, Alfons Klein Rouweler, Loes van Rijsewijk en Inge de Vries (2018) Talent in de Regio. (unpublished).
  • Wolf, W. e.a. (2018) Beste Praktijken. Innovatieve zorgprofessionals aan het woord. E.A.M. Bulder en W. Wolf (ed), Groningen: Hanzehogeschool Groningen.
  • Bulder, E.A.M. (2017) Responsieve Regio. Pionieren met demografische transitie in Noord-Nederland. Groningen: Hanzehogeschool Groningen.

 

Curriculum Vitae

Installatierede