Ruben Matahelumual

Ruben Matahelumual is bij het lectoraat Ruimtelijke Transformaties – Water  van Kenniscentrum NoorderRuimte betrokken bij onderzoeksprojecten op het gebied van de effecten van het veranderende klimaat, klimaatadaptatie en duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Hij ondersteunt onderzoeksprojecten die gericht zijn op het creëren van duurzame, veerkrachtige en leefbare stedelijke omgevingen.

Zijn betrokkenheid omvat onder andere de ontwikkeling van climatescan.org, een online tool voor internationale kennisuitwisseling van groen-blauwe maatregelen. Daarnaast speelt hij een rol bij het organiseren van ClimateCafé’s, evenementen die samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van klimaatadaptatie bevorderen tussen (young) professionals, studenten en belanghebbenden, zowel nationaal als internationaal.

Ruben is ook een BSc Honours student Built Environment aan de Hanzehogeschool Groningen en volgt de major Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ruben Matahelumual.png