MSc. Allard Hans Roest

Als onderzoeker klimaatadaptatie ben ik hoofdzakelijk bezig met het identificeren van ruimtes in de stedelijke omgeving waar klimaatadaptatie mogelijk is hoe klimaatadaptieve maatregelen bij kunnen dragen aan klimaatbestendigheid en leefbaarheid in het stedelijk gebied. Stedelijke omgevingen worden gekenmerkt door een hoge dichtheid van niet alleen bebouwd gebied, maar ook van sociaal-economische processen. Deze hoge dichtheid van functies en bebouwing maakt het een complexe omgeving om in in te grijpen, want veranderingen in één deel van de stad kunnen onverwachte effecten hebben op het systeem als geheel. Om steden leefbaar en klimaatbestendig te houden zijn aanpassingen in de (openbare en private) ruimte echter wel nodig.


In mijn onderzoek focus ik mij op hoe deze verandering van stedelijke ruimte zo effectief en efficiënt mogelijk plaats kan vinden. Door allereerst ruimtes te identificeren waar verandering mogelijk is en te kijken naar de effecten van verschillende (ruimtelijke) ingrepen zowel op korte als lange termijn (middels veldmetingen). Ten tweede te kijken naar de manieren waarop overheden, de private sector en burgers samen kunnen werken om klimaatbestendiger te worden en de positieve effecten van ruimtelijke ingrepen te maximaliseren door middel van beleid, belastingen of andere middelen. En als laatste te kijken naar de manier waarop stedelijke ontwikkeling en klimaatbestendigheid beter gecombineerd kunnen worden en de effecten van ontwikkelingen op klimaatbestendigheid beter inzichtelijk te maken.

Voor mijn onderzoek maar ik voornamelijk gebruik van GIS en Remote Sensing techieken. Door middel van deze technieken kan ik veranderingen en trends in de stedelijke omgeving inzichtelijk maken en een inkijk krijgen in de mate waarin burgers bijdragen aan klimaatbestendigheid. Naast inzichten in trends kan GIS ook gebruikt worden om verschillende scenario's van adaptatie door te rekenen, om zo meer inzicht te krijgen in de effecten van verschillende mogelijke aanpassingen op het stedelijk klimaat.