Allard Hans Roest, MSc

Allard Hans Roest is sinds 2018 werkzaam als docent-onderzoeker en projectleider binnen het lectoraat Ruimtelijke Transformaties – Water. Hiernaast is hij hoofddocent van de Hanzepro cursus klimaatadaptatie en geeft hij les aan de opleiding Built Environment.

Het onderzoek van Allard richt zich op het verkrijgen van inzicht in de ruimtelijk-institutionele condities die bijdragen aan een effectieve implementatie van klimaatadaptieve maatregelen in zowel de publieke ruimte als bij woningen en bedrijven. Als technisch-planoloog is hij geïnteresseerd in de interactie tussen technische en praktische kennis op het gebied van klimaatadaptatie. Hij hoopt via zijn onderzoek inzicht te krijgen in hoe klimaatadaptieve maatregelen meerwaarde kunnen bieden voor bewoners en gebruikers van gebieden.

Het uiteindelijke doel van zijn onderzoek is om beter in zicht te krijgen in welke klimaatadaptieve maatregelen goed werken in verschillende ruimtelijke contexten, waar deze maatregelen geïmplementeerd kunnen worden en hoe middels beleid en participatie de uitrol van dit soort maatregelen kan worden versneld. Met als doel om de transitie naar een klimaatadaptieve leefomgeving te versnellen.

Allard Roest-1.jpg