Lotte de Jong, MSc

Lotte de Jong is sinds 2021 werkzaam binnen het lectoraat Ruimtelijke Transformaties – Water. Ze co-organiseert klimaatcafés in Nederland en Peru, en is als onderzoeker betrokken bij het DISTENDER project. Daarnaast is Lotte promovendus, in samenwerking tussen de Hanzehogeschool en Wageningen University & Research. Haar promotietraject met titel “Klimaatadaptatie onder meerdere interpretaties van de realiteit” richt zich op het onderzoeken van klimaat adaptatie in rivieren. Hierin ligt de focus op het begrijpen van de politieke machtsstructuren die klimaatadaptatie beïnvloeden. Daarvoor kijkt ze naar adaptatieprojecten in de Maas en Magdalena rivier. Specifiek kijkt ze naar toekomst beelden en hoe die ideeën in hydrologische modellen terugkomen.

Lotte heeft een achtergrond in civiele techniek en een master in internationaal land- en waterbeheer van Wageningen University & Research. Na haar studie is ze er blijven werken en is ze als junior onderzoeker betrokken geweest bij creatieve co-productie van klimaatadaptatie en mitigatie ontwikkelpaden voor het Overijsselse Vecht gebied.

Lotte-de-Jong.png