SPARKLES: grootschalige toepassing van drijvende zonnepanelen

SPARKLES.jpg

Opnieuw kon de Hanzehogeschool via haar lector Klimaatadaptatie, Floris Boogaard, met succes participeren in een landelijke NWA aanvraag, via het NWA-programma ‘Verantwoorde opschaling van ‘Zon op water’. Onlangs werd bekend dat de RvB van de NWA deze projectaanvraag heeft gehonoreerd. Het consortium van wetenschappers, publieke en private partners dat gedurende zes jaar dit onderzoek gaat uitvoeren, wil de technologische, ecologische en maatschappelijke voorwaarden vastleggen waaronder drijvende zonne-energie voor mens en natuur – in verschillende landschappen – een duurzame toekomst heeft.

Het onderzoeksproject SPARKLES wil de technologische, ecologische en maatschappelijke voorwaarden vastleggen waaronder drijvende zonne-energie voor mens en natuur – in verschillende landschappen – een duurzame toekomst heeft. 

Zonnepanelen worden immers op steeds grotere schaal toegepast om aan de vraag naar duurzame energie te voldoen, en daarbij worden ze ook op water geplaatst. SPARKLES brengt wetenschappers en stakeholders uit verschillende domeinen (technologie, energie, ecologie, maatschappij) bij elkaar om natuur-positieve oplossingen voor drijvende zonnepanelen te ontwikkelen voor mens en natuur. Door natuur centraal te stellen in dit onderzoek dragen we bij aan integrale oplossingen waarbij meerdere problemen in onze leefomgeving gelijktijdig worden aangepakt. Dit zesjarige project is tot stand gekomen via het NWA-programma ‘Verantwoorde opschaling van Zon op water’. 

Het benutten van zonne-energie is essentieel voor de energietransitie en om de ambities behorend bij het Klimaatakkoord 2050 te halen. Om ruimte op land te ontzien, dat ook gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld landbouw en woningbouw, wordt er ook gekeken naar plaatsing van drijvende zonnepanelen op water. De milieueffecten daarvan zijn echter nog niet geheel in kaart gebracht, wat zorgen oproept in de maatschappij. Beleid en wetgeving over deze toepassing is nog in ontwikkeling. 

De Hanzehogeschool brengt kennis in via Floris Boogaard, Bert van der Moolen en Sterre Koops. Daarbij wordt met behulp van interactief en participerend onderzoek gekeken naar de ruimtelijke aspecten van deze nieuwe vorm van energieopwekking en de effecten op de waterkwaliteit, natuur en landschap en bouwen we voort op de reeds verworven kennis uit eerdere projecten zoals Green.  

SPARKLES staat voor SPARKing a nature-positive future of floating solar for humans and nature across LandscapES.