dr. Bert van der Moolen

Bert van der Moolen is als docent betrokken bij het onderwijs van de Hanzehogeschool/Built Environment met expertise op het gebied van en interesse in ruimtelijke ontwikkeling, de winning van bouwgrondstoffen, energie- en landbouwtransitie, plattelandsversterking en participatie en uitdaagrecht. Hij is tevens lid van de Curriculum Commissie en stage- en afstudeerbegeleider.

Daarnaast is hij als projectleider Green werkzaam bij het Lectoraat Ruimtelijke Transformaties – Water van Kenniscentrum NoorderRuimte. Het project Green gaat in op de effecten van drijvende zonnepanelen op de ecologische - en waterkwaliteit van plassen en meren. Ook levert hij bijdragen aan de projecten Sparkles en Floating Future. Bij Sparkles draait het om het opschalen van de inzet van drijvende zonnepanelen en bij Floating Future de kansen voor drijvend bouwen en wonen in de toekomst.

Bert heeft zijn promotieonderzoek in 1995 gedaan naar de maatschappelijke acceptatie van grootschalige zand- en grindwinningen voor de winning van bouwgrondstoffen. Daarbij keek hij vooral naar het aspect draagvlak en de ruimtelijk-functionele inpassing van de nieuw gegraven zandplassen. In zijn loopbaan is hij lang werkzaam geweest, zowel inhoudelijk als vanuit management, op het gebied van natuur en landschap en bouwgrondstoffen.

Naast deze werkzaamheden houdt Bert zich volop bezig met de energietransitie en biobased bouwen in het Vechtdal in Overijssel.

Bert van der Moolen.jpg