ClimateCafé Peru

  • Onderzoeksproject
Foto van mensen in oranje vasten die op twee bootjes door de rivier varen

In de media wordt klimaatverandering gezien als "de grootste bedreiging voor de mensheid" en men is het er steeds meer over eens dat klimaatverandering een risico vormt voor menselijke en natuurlijke systemen. De gevolgen van klimaatverandering zijn al duidelijk zichtbaar en zullen naar verwachting in de toekomst alleen maar toenemen. Zelfs als de emissiereductie-inspanningen slagen en de wereld erin slaagt om de overeenkomst van Parijs te halen, zullen de gevolgen een uitdaging blijven voor de komende generaties.

Watervoorraden worden rechtstreeks beïnvloed door klimaatverandering en het beheer van deze voorraden heeft gevolgen voor zowel de natuur als de mens. Het wordt steeds meer erkend dat extreme gebeurtenissen zoals overstromingen en droogte een uitdaging vormen in stedelijke en plattelandsgebieden. De veronderstelde toegenomen frequentie en intensiteit van extreme gebeurtenissen vergroten de bestaande achteruitgang van natuurlijke hulpbronnen en vormen een uitdaging voor de economische en sociale ontwikkeling. Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven in stedelijke en landelijke gebieden wereldwijd, in het bijzonder in gebieden die al te maken hebben met waterproblemen, zoals het noorden van Peru.

In het algemeen is Peru bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, vanwege zijn geografische ligging. Het land heeft te kampen met extreme temperatuurschommelingen en onregelmatige regenval, maar ook met het smelten van de gletsjers in de Andes, wat een bedreiging vormt voor de watervoorziening. Het noorden van Peru, meer specifiek, wordt steeds meer blootgesteld aan El Niño en la Niña gebeurtenissen. De combinatie van toenemende droogte en toenemende regenval zorgt voor problemen in de valleien van de rivieren Piura en Tumbes. De rivieren hebben moeite om het nieuwe debiet als gevolg van de hevige regenval op te vangen, wat resulteert in overstromingen in de gebieden.

Inhoud onderzoek

Vanuit de Blue Deal organiseren de Hanze Hogeschool Groningen, de Authoridad Nacional del Agua en Waterschap Noorderzijlvest samen met verschillende andere Nederlandse en Peruaanse universiteiten jaarlijks een ClimateCafé in de noordelijke Peruaanse gebieden Piura en Tumbes. Tijdens dit ClimateCafé kijken we met studenten naar de impact van klimaatverandering op hun omgeving, maar ook wat we kunnen doen om het in de toekomst te verbeteren. Ieder jaar focussen we op een ander thema welke relevant is voor Noord-Peru.

Voor een indruk van de afgelopen ClimateCafés in 2019 en 2022 kun je de volgende video’s bekijken:

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu