Marianne Boer

Marianne Boer werkt als onderzoeker bij Kenniscentrum NoorderRuimte onder het lectoraat Ruimtelijke transformaties- water. Begonnen met een afstudeerproject over klimaatadaptieve bedrijventerreinen, is ze daarna aan de slag gegaan als onderzoeker. Voor het project Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen heeft ze data verzameld, ontwerpsessies georganiseerd, visualisaties gemaakt en aan het eind van het project brochures gemaakt waarin alle informatie samenkomt.

Momenteel is Marianne bezig met twee nieuwe projecten: De Groenblauwe stad, welke kijkt naar het effect van groene gebieden in stedelijk gebied, en het Waterstoflandschap, een onderzoek van het lectoraat Ruimtelijke Transformaties- Duurzaamheid. In dit onderzoek wordt gekeken naar hoe de waterstofeconomie in Noord-Nederland er in de toekomst uit zal gaan zien, en hoe deze landschappelijk ingepast kan gaan worden.

Naast haar werk volgt Marianne een Micromaster Tuin en Landschapsinrichting aan Van Hall Larenstein te Velp, als aanvulling op haar opleiding Management van de Leefomgeving. Hiermee wil ze zich verder ontwikkelen als landschapsontwerper.

Marianne Boer 3.jpg