COMBINED: Onderzoek naar klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit in Nederland

  • Onderzoeksproject
Landschap met brandnetels.jpg

Klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit vormen aanzienlijke en dringende maatschappelijke uitdagingen. Het project COMBINED onderzoekt hoe deze twee uitdagingen samenhangen.

Klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit vormen aanzienlijke en dringende maatschappelijke uitdagingen. Het project COMBINED onderzoekt hoe deze twee uitdagingen samenhangen, welke maatregelen effectief (of juist niet effectief) zijn om negatieve effecten te verminderen, en welke maatschappelijke en bestuurlijke inspanningen nodig zijn om de effectieve matregelen uit te voeren.

Het onderzoek richt zich op diverse landschappen: graslanden, bossen en stedelijk groen. De beoogde uitkomst is het verkrijgen van nieuwe inzichten en het ontwikkelen van tools die gelijktijdig bijdragen aan het herstel van biodiversiteit, het bevorderen van veerkracht tegen klimaatverandering, en die op passende wijze kunnen implementeren. Hierbij wordt rekening gehouden met beleidsdoelstellingen en de waarden en belangen van de samenleving.

Onderzoek

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu