DISTENDER: Koppelkansen van mitigratie- en adaptatie maatregelen

DISTENDER webpage image.jpg

DISTENDER (DevelopIng STratEgies by integrating mitigatioN, aDaptation and participation to climate changE Risks), probeert klimaatadaptatie en -mitigatie te integreren door middel van een participatieve modeleer benadering.

Het klimaat verandert. We ervaren meer hittestress, er is vaker oogstschade door extreem weer zoals door hevige regen of lange perioden van droogte en er is minder veerkracht van de natuur doordat de klimaatzones verschuiven.

Hoewel de oorzaken van deze veranderingen en  de extreme gebeurtenissen wereldwijd worden erkend, varieert de ernst van en de blootstelling aan de gevolgen aanzienlijk. Het is daarom noodzakelijk om beleid te ontwikkelen dat integraal kijkt naar klimaatmitigatie (om de extensie van de gevolgen te verminderen) en klimaatadaptatie (om de blootstelling aan en de kwetsbaarheid voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken).

DISTENDER probeert klimaatadaptatie en -mitigatie te integreren door middel van een participatieve modeleer benadering. Holistische benaderingen van mitigatie én adaptatie moeten passend worden gemaakt voor context specifieke situaties. Hierin komen de sociaaleconomische omstandigheden evenals de verwachte toekomstige klimaatomstandigheden aan bod. Binnen zes Europese casussen, waaronder het noordoosten van Nederland, zullen klimaat(impact) modellen, economische modelstudies en interactieve workshops worden georganiseerd. De uitkomsten van het project leiden tot een tool die lokale besluitvorming tot koppelkansen van mitigatie en adaptatie maatregelen bevordert.

Onderzoek