Human Capital

  • Onderzoeksproject
Human Capital Innovatie SPRONG_Thumbnail.jpg

De bouwsector staat voor een grote uitdaging om de leefomgeving toekomstbestendig te maken. De benodigde innovaties worden echter nog onvoldoende toegepast door te beperkte kennis- en vaardigheidsontwikkeling in de keten. Voor de benodigde versnelling en opschaling is sterker samenwerken in de keten essentieel.

Binnen het landelijke TKI Bouw- en Techniekprogramma “Regionaal bouwen aan human capital” werken we in de Hub Noord, samen met het Alfa-college en andere regionale partners, aan acht projecten rond het thema circulair en biobased bouwen, gericht op het vergroten van kennis en skills, het verankeren in het onderwijs en het versterken van het regionale ecosysteem.

Na het 1e jaar in 2023 wordt het programma voortgezet in het NL-Groeifonds impactproject Pure Living, waarin de komende 5 jaar samen met partners uit het regionale ecosysteem experimentele circulaire, modulaire, remonteerbare en betaalbare (starters)woningen worden ontwikkeld, waarvan de eerste 2 op het terrein van BuildinG worden gerealiseerd.

Het Human Capital project loopt van 2022-2027.

Onze mensen