City Logistics

  • Onderzoeksproject
streetscooter-work-03.png

Het project City Logistics - met tien EU-partners - richt zich op de logistiek van vrachtverkeer in de steden. Het project speelt in op de problemen met verkeersopstoppingen in steden, met de nadruk op het terugdringen van CO2-uitstoot als gevolg van laden en lossen. Het primaire doel van City Logistics is het vrachtverkeer te optimaliseren en stroomlijnen en zo opstoppingen te verminderen, de gevolgen voor het milieu zo klein mogelijk te houden en de algemene leefbaarheid in de stedelijke omgeving te vergroten.

Het team maakt gebruik van biobased materialen en circulaire benaderingen om zo bij het ontwerpen van de City Logistics Hub de ‘embodied carbon’ (de hoeveelheid koolstof die tijdens het productieproces van iets vrijkomt) zo laag mogelijk te houden. Uiteindelijk is het doel dergelijke efficiënte hubs in steden te bouwen, maar er zijn eerst twee operationale- en testfases gepland, eentje op het terrein van de Hanzehogeschool en eentje in het Duitse Oldenburg.

City Logistics is een Interregproject en loopt van 2023 – 2027.

Onze mensen