dr. Tineke van der Schoor

Dr. Tineke van der Schoor heeft in haar loopbaan verschillende functies gehad op het gebied van duurzaamheid. Zo was zij namens de Nederlandse NGO's lid van de delegatie naar de UNCED Conferentie over Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro en heeft zij voor de NCDO enkele tientallen debatten en conferenties over duurzame ontwikkeling georganiseerd. Tineke is ook politiek actief geweest, onder meer als wethouder VROM in de gemeente Winsum.

Bij het Kenniscentrum NoorderRuimte doet zij onderzoek naar duurzaamheid en energie in de gebouwde omgeving. In 2022 is zij gestart met het ontwikkelen van een nieuwe onderzoekslijn ‘Duurzaam Erfgoed’. Een recent onderzoeksthema is de digitalisering in de bouw: welke kansen bieden nieuwe digitale instrumenten aan de erfgoedsector?

Een blijvend actueel thema is energie-efficiency in monumenten: hoe kunnen we historische kwaliteiten en de behoefte aan comfort en energiezuinigheid met elkaar verbinden?

Daarnaast heeft Tineke veel onderzoek gedaan naar lokale energieinitiatieven, burgers die van onderop de energietransitie tot stand willen brengen in hun eigen omgeving. In het project Coöperatief in Balans is samen met energiecoöperaties onderzocht hoe energiesystemen op lokaal niveau kunnen worden geoptimaliseerd, zodat netcongestie wordt voorkomen. Resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, bovendien heeft Tineke de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan een groot aantal wetenschappelijke conferenties. In 2020 is zij op haar onderzoek naar lokale energieinitiatieven en verduurzaming van het erfgoed gepromoveerd bij de Universiteit Maastricht

Tineke-van-der-Schoor.png