Coöperatief in Balans

  • Onderzoeksproject
AIRTuB.jpg

​Energiecoöperaties spelen in Nederland een steeds grotere rol in de productie van duurzame energie. In het SIA-RAAK-project Coöperatief in Balans ontwikkelen wij innovatieve energiediensten die lokale coöperaties kansen bieden om economisch renderende taken op te pakken. Bovendien worden de mogelijkheden voor het coöperatief aanbieden van regionale energiediensten onderzocht.

Duurzame energieprojecten

Veel lokale energiecoöperaties hebben plannen klaarliggen voor duurzame energieprojecten, zoals nieuwe zonneparken en windmolens. Vanwege de grote netcongestie is daar de komende jaren geen ruimte voor in het elektriciteitsnet. Lokale energiecoöperaties willen graag bijdragen aan een oplossing van deze problemen, maar zij lopen daarbij onder andere aan tegen allerlei beperkingen door wet- en regelgeving. Ook zijn er nog geen beproefde businessmodellen voor nieuwe intreders in deze markt, waarbij economische en juridische aspecten zijn meegenomen. In het project Coöperatief in Balans is onderzocht welke coöperatieve duurzame energiediensten kunnen worden ontwikkeld in samenwerking met lokale energie coöperaties. In een groot aantal workshops en netwerkbijeenkomsten is kennis over dit onderwerp gedeeld. In samenwerking met lokale coöperaties zijn verschillende casestudies uitgevoerd. Zo is onderzocht of het economisch haalbaar is om een zonnepark te combineren met batterijen.

Opslag in de vorm van waterstof

Helaas is dat op dit moment economisch nog niet aantrekkelijk, daarom zijn verschillende alternatieven onder de loep genomen, zoals opslag in de vorm van waterstof. Een team van experts is regelmatig bij elkaar gekomen om de stand van zaken voor aggregatie en energiedeling te bespreken. In netwerkbijeenkomsten en workshops zijn deze inzichten gedeeld. Coöperaties lopen aan tegen diverse juridische problemen bij het ontwikkelen van nieuwe typen energieprojecten. In het onderzoek is verkend welke juridische aspecten van belang zijn bij het ontwikkelen van deze nieuwe energiediensten en -projecten. Over de juridische aspecten worden diverse artikelen voorbereid. In een praktische workshop over blockchain konden deelnemers zelf aan de slag met het uitwerken van ideeën over de toepassing van blockchaintechnologie. Tenslotte, de voortgang en bevindingen uit dit project zijn door de onderzoekers gedeeld op wetenschappelijke conferenties.

Resultaten van Coöperatief in Balans

Onze mensen

Sla over

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu

Thema's