Erfgoedlab Hanze

  • Onderzoeksproject
Ennemaborg.jpg
Fransum.jpg

Het Erfgoedlab Hanze doet samen met studenten onderzoek naar duurzaam erfgoed. Concrete onderzoeksopdrachten worden ingebracht door partners uit het werkveld, zoals erfgoedorganisaties, eigenaren van monumenten, restauratiebedrijven, architectenbureaus en gemeenten.

Restauratie, herbestemming en verduurzaming van historische gebouwen zijn de belangrijkste thema’s. Kort gezegd is het doel de duurzame instandhouding van ons erfgoed. Betrokkenheid van burgers bij het erfgoed in de eigen omgeving is van groot belang voor het behoud ervan. Daarom is communicatie een belangrijk aspect bij ons onderzoek. Tenslotte onderzoeken we hoe nieuwe digitale instrumenten de erfgoedsector kunnen ondersteunen bij hun werk.

Het onderzoek vindt meestal plaats aan de hand van casestudies van historische gebouwen. Er is plaats voor studenten van allerlei opleidingen, die ieder vanuit hun eigen invalshoek kunnen bijdragen aan het onderzoek.

Het Erfgoedlab Hanze wordt uitgevoerd in het kader van de Onderzoekslijn Duurzaam Erfgoed, één van de onderzoekslijnen van het lectoraat Duurzame Gebouwde Omgeving. In de Onderzoekslijn Duurzaam Erfgoed zijn vier speerpunten benoemd: erfgoedwaarden, verduurzaming en herbestemming, klimaateffecten op erfgoed, en digitalisering van erfgoed.

Opdrachten worden ingebracht door partners of zelf ontwikkeld op basis van projecten of onderzoeksthema’s. Deze worden geplaatst op de website van het Bureau NoorderRuimte (Vacatures Bureau NoorderRuimte) en/ of direct geplaatst door de verschillende schools. Wij werken nauw samen met andere onderzoekseenheden bij de Hanze, zoals het IWP EDRIT (lectoraat Leefbaarheid in Transitie) en de Learning Community Dennenoord (Entrance).

Het Erfgoedlab Hanze is partner van het Erfgoedlab Groningen, dat wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Provincie Groningen

Wij werken samen met een groot aantal partners uit de erfgoedsector, zoals Groninger Kerken, Groninger Landschap, Monumentenwacht 4 Provincies, Libau. Daarnaast met architectenbureaus, zoals DAAD, Holstein Architectuur, Adema Architecten, Basilica, en restauratiebedrijven. Ook hebben we regelmatig contact met diverse gemeenten in Noord-Nederland, zoals Groningen, Staphorst, Westerveld, Ameland. Het Erfgoedlab Hanze is partner van het Erfgoedlab Groningen.

Rapporten en artikelen geschreven door onderzoekers zijn te vinden in de onderzoeksportal van de Hanzehogeschool.

Locaties