M.Sc. Ing. Maarten Vieveen

PhD onderzoek naar besluitvorming over het ontwikkelen van maatwerkoplossingen voor energie in historische gebouwen. @Kenniscentrum NoorderRuimte & @Wageningen University & Research/Environmental Sciences/Land Use Planning. | Docent Onderzoek & Ontwerp en Herontwikkeling van bestaande gebouwen. @School for Architecture and Built Environment.

Mijn passie ligt op het vlak van de duurzame instandhouding van erfgoed, een combinatie van aandacht voor behoud en innovatie. En dan specifiek hoe mensen als individu en (lokaal) collectief zich inzetten om het karakter van gebouwen, wijken, dorpen en het landschap in de hedendaagse tijd relevant te houden. Mijn opleidingen bouwkunde en planologie vormen een handige basis voor projecten waarbij ik betrokken ben geweest: herbestemming, mijnbouwproblematiek en verduurzaming (energiebesparing, -opwekking en -opslag); in de gebouwde omgeving: gebouwen, buurten, dorpen en landschappen. Een lange tijd heb ik gewerkt aan een promotieonderzoek waarbij de nadruk lag op de vraag welke invloedsfactoren belangrijk zijn bij dit soort duurzame instandhoudingsvraagstukken. Vanuit praktijkgericht onderzoek kunnen we in Noord-Nederland (en de rest van de wereld) nog veel te leren en kennis delen over behoud van en innovatie bij erfgoed, voor zowel individuele gebouwgebruikers als voor collectieve initiatieven.