Graanrepubliek 2.0

  • Onderzoeksproject
De Graanrepubliek Granola.png

De onderzoeksgroep Leefomgeving in Transitie (LiT), voorgezeten door Elles Bulder, maakt deel uit van een groot project in de gemeente Oldambt met de naam Graanrepubliek 2.0. Uitdaging in dit project is om de brede welvaart in het gebied, die op een groot aantal terreinen significant lager is dan gemiddeld, te versterken en te vergroten. In dit kader levert de onderzoekslijn Duurzaam Erfgoed een bijdrage aan twee subprojecten: het Fieldlab Boerderijen en Restauratiewerkplaats Oldambt.

Vanuit het Hanze Erfgoedlab wordt in deze twee subprojecten met HBO-studenten samengewerkt rond de thema’s restauratie, verduurzaming en herbestemming.

Fieldlab ‘Boerderijen’

Voor het behoud van erfgoed dient het met zorg en aandacht gerestaureerd te worden. Bovendien is verduurzaming van het erfgoed een steeds belangrijker punt van aandacht geworden. Ook het vinden van een nieuwe, duurzame invulling wordt steeds belangrijker gegeven de ontwikkelingen in de landbouw. Dit fieldlab zal zich vooral richten op restauratie, herbestemming en verduurzaming van een zestal monumentale Oldambtster boerderijen. Trekker van dit Fieldlab Boerderijen is het Groninger Landschap.

Restauratiewerkplaats Oldambt

In de provincie Groningen is, net als in andere regio's in Nederland, een tekort aan vakkrachten met specialistische kennis in de restauratiebranche. Om nieuwe vakmensen op te leiden wordt een restauratiewerkplaats gevestigd in het pand van Afeer in Blijham. Het doel is om zij-instromers op te leiden, die vervolgens kunnen doorstromen naar de ROC’s.

Voor deze studenten worden werkervaringsplekken gezocht bij de restauratieaannemer(s) die betrokken worden bij het Fieldlab Boerderijen. Trekker van Restauratiewerkplaats Oldambt is Afeer.

Beide projecten lopen van 2023 – 2026.