Duurzaamheidsevaluatie rijksmonumenten

Monument.jpg

Er zijn allerlei publicaties over verduurzamingsmaatregelen voor monumenten en stappenplannen om tot een samenhangende maatwerkoplossing te komen. Maar wat gebeurt er in de praktijk en wat zijn concrete effecten op monumentwaarden, milieu en tevredenheid? Dit wordt voor vijf rijksmonumenten in de provincie Groningen geëvalueerd. Dit project in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) loopt tot eind 2024.