Waterstof­landschap: schone energie, mooi landschap?

  • Onderzoeksproject
Zonnepanelen.jpg

De meeste mensen zijn inmiddels wel overtuigd van nut en belang van de energietransitie, maar de vraag ‘hoe en waar dan?’ leidt regelmatig tot verhitte debatten en protest. Zonneparken, windmolens en hoogspanningsleidingen: ze zijn dan wel noodzakelijk om onze CO2 uitstoot terug te brengen, maar wie wil ze in de achtertuin?

In ieder geval is duidelijk dat door deze transitie energie een fundamenteel andere relatie heeft met landschap en ruimte dan we de laatste decennia gewend waren. Hoe precies? Dat gaan we onderzoeken in het project Waterstoflandschap.

Het project is de start van een nieuwe onderzoekslijn bij de Hanzehogeschool Groningen die zich richt op de ruimtelijke en landschappelijk impact van de huidige energietransitie: Ruimte, Energie en Landschap. Op het snijvlak van ruimte, landschap en energie opereren binnen de Hanzehogeschool twee kenniscentra: ENTRANCE en NoorderRuimte. Aan deze kenniscentra zijn verschillende lectoraten verbonden. In dit project gaat het vooral over de rol van waterstof in die transitie.

Groene waterstof

Om tot minder CO2-uitstoot te komen, wordt er veel verwacht van zogenaamde groene waterstof. Dit is waterstof die met groene energie, ofwel zonne- of windenergie is geproduceerd. Goed om te weten is dat waterstof niet alleen een brandstof is, maar ook gebruikt kan worden om energie op te slaan. Daarnaast is het een grondstof voor de industrie. Schone energie dus, met vele toepassingen. Maar: meer elektriciteit, meer windmolens, zonnepanelen, batterijen en waterstoffabrieken, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Hoeveel ruimte kost dat dan? Hoe passen we dat in onze karakteristieke Noord-Nederlandse landschappen, en waar moet dat allemaal komen?

We gaan dit verkennen met onderzoekers, studenten en verschillende partijen uit de praktijk in de setting van een Living Lab. We richten ons eerst op het in kaart brengen van de ruimtelijke en landschappelijke impact van de waterstofeconomie. Vervolgens willen we door middel van een ontwerp-workshop kijken hoe we de technologieën beter in het landschap kunnen inpassen, waarbij we vooral ook oog hebben voor de esthetische kant. Belangrijk is dat wij dit samen willen doen met bewoners en lokale gemeenschappen.

Onderzoek

Thema's