Dr. ir. Jan-Jaap Aué

Jan-jaap Aué is directeur van EnTranCe | Centre of Expertise Energy en runt de leeropdracht Toepassing van waterstof binnen een duurzaam energiesysteem. Waterstof zal in de nabije toekomst een belangrijke rol spelen in ons energiesysteem. Hiervoor is zowel technologische, economische als maatschappelijke innovatie nodig. Kostprijsreductie, systeemintegratie en het creëren van marktkansen zijn bij uitstek onderwerpen waarmee hij zich bezighoudt.

profielfoto-jan-jaap.png

Lectoraat Energietransitie

Het komende decennium moet onze maatschappij de stap naar een duurzame energiesamenleving maken. Hiervoor is zowel technologische als maatschappelijke innovatie nodig, want de energietransitie vraagt verandering in bijna alle onderdelen van onze maatschappij.

Het lectoraat Energietransitie omvat drie leeropdrachten: Energietransitie en netwerken (dr. ir. Martien Visser), Systeemintegratie in de energietransitie (dr. Marten van der Laan) en Toepassing van waterstof binnen een duurzaam energiesysteem (dr. ir. Jan-jaap Aué). Hij richt zich daarbij op toepassingen van waterstof binnen een duurzaam energiesysteem. Groene, duurzaam geproduceerde waterstof kan een belangrijke rol spelen in de opslag en het beschikbaar maken van schone energie. Deze kan vervolgens worden gebruikt voor de vergroening van de industrie, mobiliteit en voor de warmtevraag in de gebouwde omgeving.

Lectorenplatform LEVE

Namens EnTranCe neemt Jan-jaap Aué deel aan het lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht. Dit om krachten te bundelen. Er is een gezamenlijke onderzoeksagenda. Meer over LEVE, zie link hieronder.

Dr. ir. Jan-jaap Aué

Publicaties