Dr. ir. Martien Visser

Martien Visser (1958) is werkzaam bij Gasunie als Manager Corporate Strategy. Hij heeft Technische Natuurkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven en is later in de avonduren aan de TU Delft gepromoveerd op een proefschrift over de inzet van steenkool voor elektriciteitsproductie. Martien is zijn loopbaan begonnen in de windenergie. Later werkte hij bij de International Flame Research Foundation in IJmuiden. Sinds 1992 is hij in dienst van Gasunie waar hij diverse functies op technisch en economisch gebied heeft bekleed. 

Martien Visser

Lectoraat Energietransitie

Martien Visser (1958) houdt zich binnen zijn lectoraat bezig met de rol van de netwerken in de energietransitie. Tijdens zijn installatie als lector Energie & Netwerken heeft Martien een rede​ gehouden met als kernboodschap: ik wil door een integrale visie op de energie-infrastructuur bijdragen aan een betrouwbare en betaalbare, en daard​oor maatschappelijk aanvaardbare energietransitie.

Als lector aan de Hanzehogeschool heeft hij de website energieopwek.nl gelanceerd, waarop real time te volgen is hoeveel hernieuwbare energie Nederland produceert.

Het lectoraat Energietransitie van de Hanzehogeschool omvat drie leeropdrachten: Energietransitie & Netwerken (dr. ir. Martien Visser), Waterstoftoepassingen (dr. ir. Jan-jaap Aué) en Systeemintegratie in de energietransitie (dr. Marten van der Laan). Dit lectoraat maakt deel uit van EnTranCe | Centre of Expertise Energy en het Instituut voor Engineering.

Dr. ir. Martien Visser

Publicaties