Afbraak van bioplastics in verschillende milieus

  • Onderzoeksproject
Jeffrey Buter in ZAP Lab.jpg

Polyhydroxyalkanoaten (PHA's) zijn biopolymeren die door bacteriën worden geproduceerd. Hiermee kan bioplastic gemaakt worden. In dit project wordt gekeken naar wat er met dit plastic gebeurt aan het einde van de levenscyclus. Wat gebeurt er als deze plastic producten zwerfafval worden? In dit project, Circulaire Keten voor Biopolymeren, wordt de afbraak van PHA in verschillende milieus geanalyseerd om te achterhalen welke impact het materiaal heeft op de natuurlijke omgeving.

PHA is een veelbelovende soort bioplastic, mede omdat het bioafbreekbaar is. Ondanks het feit dat PHA veel gunstige eigenschappen heeft (sterk, flexibel, veelzijdig) is het onvermijdelijk dat ook PHA-producten als zwerfafval in de natuur zullen belanden. Maar als dit gebeurt, welke (negatieve) effecten heeft dit op de omgeving? In dit project wordt op moleculair niveau bekeken hoe bioplastic in de natuur degradeert, welke impact dit heeft, en hoe we dit proces kunnen versnellen. Daarnaast wordt er onderzocht hoe de afbraakproducten gerecycled kunnen worden, zodat PHA-producten circulair kunnen worden. 

Bekijk hier al onze publicaties.

Inhoud onderzoek

Onze mensen

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu