Janneke Krooneman

Janneke Krooneman

Janneke Krooneman wil de natuur inzetten om de natuur te redden. De kleinste micro-organismen hebben namelijk een grote rol in de groene chemie. Met haar leeropdracht Bioconversie en Fermentatietechnologie richt ze zich op de toepassing van biologische omzettingen voor het maken van halffabricaten. Dit zijn duurzame methodes waar de chemische industrie gebruik van maken. Een grote uitdaging is het opschalen van deze methodes - een vraagstuk waar in proeftuin ZAP Groningen uitvoerig naar gekeken wordt.

Met de leeropdracht Bioconversie en Fermentatietechnologie draagt Janneke Krooneman met praktische kennisontwikkeling en onderzoek bij aan het gebruik van natuurlijke, biologische processen voor het verduurzamen van de chemie. Zij richt zich met name op het gebruik van bacteriële en enzymatische omzettingen op laboratorium- en pilotschaal.

Janneke Krooneman is verbonden aan het lectoraat Biorefinery. Het lectoraat maakt deel uit van het Kenniscentrum Biobased Economy en is verbonden aan het Instituut voor Life Science & Technology van de Hanzehogeschool Groningen.

Janneke Krooneman
Schermafbeelding 2023-04-13 154606.png

Praatplaat lectorale rede

Voor haar lectorinstallatie maakte Janneke een praatplaat voor haar lectorale rede. Deze kan je hieronder bekijken.

praatplaatbioconv600-logo-A3.jpg

Contact

Publicaties